Diagnose

Lyskebrokk hos barn

Lyskebrokk hos barn er en medfødt utposing av bukhinnen gjennom lyskekanalen, som bukorganer (oftest tarm) kan gli ned i. Lyskebrokk er som regel ensidig, men kan forekomme på begge sider. Det er vanligst hos gutter, og skyldes oftest at lyskekanalen ikke har lukket seg etter fødsel. Brokket vises som en kul i lysken. Hos gutter kan det gå helt ned i pungen. Alle barn med lyskebrokk bør opereres, men hastegraden varierer.

Brokk kan oppstå mange steder, men hyppigst i lyskeområdet. Dersom brokket blir ømt eller smertefullt, kan det opereres.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer

Brokket vises som en kul i lysken når barnet gråter, presser for avføring, står oppreist, hoster eller presser ut magen. Når barnet roer seg, eller ligger flatt på ryggen, glir brokket tilbake. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Operasjonen på ellers friske barn gjør vi dagkirurgisk. Det vil si at hjemreise skjer samme dag. Yngre barn (under ett år) eller barn med tilleggssykdommer blir overvåker vi en dag før hjemreise.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser. I noen tilfeller kan annet helsepersonell henvise deg, for eksempel til billedundersøkelser (MR, CT eller røntgen). Når vi har mottatt henvisningen, vil du få svar på om du har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Les mer på helsenorge.no 

Utredning

Utredning av lyskebrokk hos barn skjer ved poliklinisk konsultasjon hos kirurg. Barnet blir undersøkt, og dere får informasjon om anbefalt behandling. 

Behandling

Alle barn som har lyskebrokk, blir operert og får narkose til operasjonen.

 

Oppfølging

Barnet får smertestillende medisiner før, under og etter operasjonen slik at det skal ha minst mulig vondt. Ved hjemreise sender vi som regel med et informasjonsskriv om dosering av paracetamol og ibuprofen de neste par dagene. De første dagene etter inngrepet trenger barnet smertestillende medisiner. Etter hvert avtar smertene, men barnet kan føle ubehag i flere uker.

 

Det er vanlig å se hevelse og bloduttredelse i området rundt såret like etter operasjonen. Operasjonssåret bør holdes tørt i 5 ‐ 7 dager. I den tiden kan barnet vaske seg med fuktig klut, men unngå bad eller dusj. Etter 5 ‐ 7 dager kan dere fjerne plasteret, og barnet kan dusje/ bade.

Bruker barnet bleie, er det viktig å skifte bleie ofte de første dagene. Kommer det avføring på plasteret over operasjonssåret tørker dere av dette med fuktig klut for så å la plasteret lufttørke.

Vanligvis er det ikke nødvendig med kontroll etter lyskebrokkoperasjon.

Dersom dere mistenker betennelse i operasjonssåret (rødhet, hevelse, smerte) eller det tømmer seg sårvæske, må lege kontaktes.

Barn under 5 år kommer seg vanligvis raskt og er i normal aktivitet innen 24 ‐ 48 timer. Vi anbefaler at barnet er hjemme fra barnehage eller skole de første par dagene etter operasjonen. Barnet må unngå større fysiske belastninger de første 1‐ 2 ukene.

Kontakt

 • Kontakt Seksjon barn og unge

  Oppmøtested


  Vi er lokalisert i andre etasje sammen med Nyfødtmedisinsk seksjon.

  Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

  Sykehuset Levanger

  Kirkegata 2

  7601 Levanger

 • Kontakt Nyfødtmedisinsk seksjon

  Oppmøtested

  Vi er lokalisert i andre etasje sammen med Seksjon barn og unge.

  Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

  Sykehuset Levanger

  Kirkegata 2

  7601 Levanger