Pasientkurs

Psykose - Familietilbud ved Sykehuset Namsos

Et tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende.

Tid og sted

Når

En familiegruppe foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus med samlinger i en tidsperiode på 10-12 måneder. Flerfamiliegruppe gjennomføres ved Lærings- og mestringssenteret i Namsos på ettermiddag/kveld i ca. to år. Tidspunkt avtales før oppstart.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på enfamiliegruppe eller flerfamiliegruppe, må din behandler eller fastlege sende en henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Psykose
Postboks 453
7801 Namsos

Innhold

Enfamiliegruppe og flerfamiliegruppe er polikliniske tilbud som gis til deg og dine pårørende. Gruppene arbeider etter en fast struktur med aktuelle problemstillinger fra hverdagen. Det gis informasjon om:

  • sykdommen
  • behandling
  • lovverk
  • familiearbeid

Arbeidsformer

Begge gruppene består av innledende samtaler og undervisning. De innledende samtalene gjennomføres med deg, dine pårørende og med deg og dine pårørende sammen. Undervisningen tilrettelegges og settes opp til deg og dine pårørende sammen eller hver for dere.

Enfamiliegruppe består av deg og dine pårørende, og innebærer samlinger hver andre til tredje uke i en periode på 10-12 måneder.

Flerfamiliegruppe innebærer at 5-6 familier samles cirka hver tredje uke i to år, og gjennomføres ved Lærings- og mestringssenteret i Namsos på ettermiddag og kveldstid. Tidspunkt avtales før oppstart.

Målsetting

Vi ønsker å bidra til at du kan ta hånd om ditt eget liv og selv være aktiv for å løse dine problemer.

Hensikten med deltakelse i familiegruppe er å bidra til å styrke din og din families kompetanse om sykdommen, slik at dere blir i bedre stand til å takle hverdagens utfordringer, samt at det skal være et godt samarbeid mellom deg og dine pårørende, og mellom deg, pårørende og hjelpeapparatet.

Deltakelse i en- eller flerfamiliegruppe bidrar til

  • å redusere risiko for tilbakefall.
  • å stimulere til å ta i bruk familiens ressurser.
  • kompetanseutveksling.
  • at du gjenopptar aktiviteter.
  • å skape et bedre samarbeid mellom deg, dine pårørende og hjelpeapparatet.     
  • bedre kommunikasjon innad i familien.

Informasjonsmateriell

Behandling ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger