Pasientkurs

Psykose - Familietilbud ved Sykehuset Levanger

Psykoedukativt enkeltfamilietilbud og psykoeduaktiv flerfamiliegruppe er et strukturert tilbud til deg med psykoselidelse og dine pårørende.

Tid og sted

Når

Enkeltfamilietilbud: Møtene foregår hver tredje uke i en periode på 9-12 måneder. Hvert møte varer i cirka 45 minutter. Flerfamilietilbud: Gruppen møtes 1,5 time hver tredje uke over to år.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Ta kontakt med din behandler på sykehuset dersom du ønsker å delta i familiegruppe.

Om familietilbudene

Psykoedukativt enkeltfamilietilbud er et tilbud for deg som har psykose og din familie. Møtene foregår hver tredje uke i en periode på 9-12 måneder. Hvert møte varer i cirka 45 minutter.

Psykoedukativt flerfamilietilbud er for deg som har psykose og din familie, sammen med andre familier i lignende situasjon. Flerfamiliegruppen blir satt sammen av fire til seks pasienter, som hver har med seg to til tre familiemedlemmer. Gruppemøtene ledes av to gruppeledere og  gjennomføres etter en strukturert mal. Flerfamilietilbudet har en varighet på minst ni måneder og minimum ti møter.

Innhold

Enkeltfamilietilbud består av

  • individuelle- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse
  • kartlegging av familiens ressurser og behov
  • undervisning om psykoseforståelse og tidlige tegn på psykose
  • trene på problemløsning og kommunikasjonsferdigheter

Flerfamilietilbud består av

  • individuelle- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse
  • kartlegging av familiens ressurser og behov
  • undervisningsseminar om psykoseforståelse og behandling
  • gruppemøter hver tredje uke med vekt på problemløsning av dagligdagse problemer

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger