Pasientkurs

Postoperativ gruppeoppfølging etter fedmekirurgi

3 heldagssamlinger på dagtid - ca. 6, 12 og 18 måneder etter fedmekirurgi

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Gruppebasert undervisning og erfaringsutveksling. Servering av mat, drikke og frukt. Behov for treningstøy.

Gruppe 1

Informasjon og erfaringsutveksling ved sykepleier, brukerrepresentant, klinisk erfaringsfysiolog, kirurgi og fysioterapeut.

Gruppe 2

Informasjon og erfaringsutveksling ved sykepleier, brukerrepresentant, klinisk ernæringsfysiologi, psykolog og fysioterapeut.

Gruppe 3

Informasjon og erfaringsutveksling ved sykepleier, brukerrepresentant, klinisk ernæringsfysiologi, endokrinolog og fysioterapeut.


Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger