Pasientkurs

Parkinson - gruppeopplæring

Et tilbud til deg som har parkinson og til din pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Henvisning må merkes "Gruppeopplæring A0099" og sendes til:

Nevrologisk poliklinikk
Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 Levanger

Målgruppe

Gruppeopplæringen er for deg som har parkinson. Du har også mulighet for å ta med én pårørende.

Om kurset

Kurset går over to samlinger på dagtid. Målet med opplæringen er å bidra til mer kunnskap om parkinson, for bedre mestring av hverdagen. Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg og erfaringsutveksling. Undervisningsteamet består av nevrolog, spesialsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, farmasøyt, sosionom og brukerrepresentant.

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer enkel lunsj.

 

Gi beskjed om du kan delta eller ikke

Dersom du får tilbud om å delta på dette kurset, ønsker vi at du gir beskjed om du vil benytte deg av tilbudet eller ikke. 

​Husk også å melde fra om frafall, dersom det blir nødvendig. Dersom du ikke melder om frafall, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

 

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

 

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege. 

Kontakt

Relevante behandlinger