Nevrologi, Sykehuset Levanger

Behandlingspekter omfatter alle nevrologiske sykdommer fra perifere nervelidelser til såkalte sentrale nevrologiske sykdommer, for eksempel hodepine, Epilepsi, MS og Parkinson.

Poliklinikken har nevrolog og nevrologisk sykepleier som følger opp nevrologiske pasienter, hovedsakelig MS- og Parkinsonpasienter.
På det nevrofysiologiske laboratoriet er det ansatt 1 sykepleier/tekniker. Der utføres et bredt spekter innenfor elektrofysiologisk utredning, som EEG, langtids-EEG, elektrografi og elektromyografi.

Henvisning

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er under felles ledelse, organisert med poliklinikker ved begge sykehusene. Sengeposten er lokalisert ved Sykehuset Namsos.

Dette betyr èn felles venteliste og èn ventetid for polikliniske henvisninger. Alle henvisninger til poliklinikkene vurderes av samme nevrolog.

Henvisninger til nevrologiske undersøkelser sendes til:

Sykehuset Namsos
Nevrologisk avdeling
Serviceboks 1001
7809 Namsos

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:00
  • 12:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Sykehuset Levanger Nevrologi Postboks 333 7601 Levanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. 
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Kurs og møter