Pasientkurs

Hjerneslag - gruppeopplæring

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Målgruppe

Opplæringen er for deg som nylig har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt din nærmeste pårørende.

Om kurset

Gruppeopplæringen går over tre samlinger. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap for å kunne mestre hverdagen bedre. 

Tema

  • Sykdomslære om hjerneslag
  • Kosthold
  • Medikamentell behandling
  • Hvordan leve med hjerneslag / mestring
  • Afasi og svelgvansker
  • Usynlige utfall etter hjerneslag
  • Fysisk aktivitet / trening
  • Rettigheter / muligheter
  • Brukerinnlegg

Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, med mulighet for spørsmål og erfaringsutveksling.

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer kaffe og te. Du må selv ha med lunsj eller kjøpe dette i sykehusets kantine.

 

Gi beskjed om du kan delta eller ikke

Dersom du får tilbud om å delta på dette kurset, ønsker vi at du gir beskjed om du vil benytte deg av tilbudet eller ikke. 

​Husk også å melde fra om frafall, dersom det blir nødvendig. Dersom du ikke melder om frafall, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

 

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

 

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.

Kontakt

Relevante behandlinger