Slagenheten, Sykehuset Namsos

Vi utreder og behandler pasienter med hjerneslag. Slagenheten arrangerer også gruppeopplæring for denne pasientgruppen.

Kontakt

Spørsmål vedrørende innleggelse: tlf.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Innleggelse: Ankomstregistrering i Akuttmottaket. Fellesposten H4 ligger i fjerde etasje i hovedbygningen.

Slagpoliklinikk: Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. Poliklinikken ligger i fjerde etasje i hovedbygningen.

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Kurs og møter

  • Hjerneslag - gruppeopplæring
    Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.
    Hjerneslag - gruppeopplæring
    Dato kommer