Pasientkurs

Fedmeutredning hos voksne

Utredningsuke med gruppeundervisning og individuelle samtaler.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Målgruppe

  • Personer over 18 år med BMI på 35 eller mer, som har fedmerelaterte følgetilstander.
  • Personer over 18 år med BMI over 40.

Kursinnhold


Mandag

Informasjon om kosthold, kirurgi og rehabilitering.

Tirsdag

Informasjon om kosthold, fysioterapi og psykiske aspekter.

Onsdag

Informasjon om kosthold og kirurgi, tannhelse, jordmor og sexologi.

Torsdag

Individuelle samtaler med sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog.
Informasjon ved forskningssykepleier.

Praktisk informasjon

Det blir servert mat, frukt og drikke mandag, tirsdag og onsdag. 

Egenandelstakst x 2 for hele uka.

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger