Pasientkurs

ADHD-skolen del 1, Sykehuset Levanger

ADHD-skolen består av to deler. Del 1 er aktuelt for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD og dine nærmeste pårørende, fortrinnsvis partner.

Tid og sted

Når

Gruppen foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger. ADHD-skolen del 1 arrangeres fortløpende når det har kommet nok henvisninger.

Type arrangement

Gruppeopplæring

For å kunne delta på ADHD-skolen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Målsetting

Målet er å øke forståelsen for ADHD og hvordan det påvirker daglig fungering, både for deg og dine pårørende.

Innhold

Tilbudet består av tre undervisningstimer. Hver undervisningstime varer i 45 minutter. Følgende tema gjennomgås:

  • Hva er ADHD?
  • Behandling
  • Livsførsel

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger