Pasientkurs

ADHD-gruppe for voksne, Sykehuset Namsos

Du vil få økt kunnskap om ADHD og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen.

Tid og sted

Når

Gruppen foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos i en fast gruppe med cirka åtte deltakere, og består av ni samlinger. Hver samling varer i to timer.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet for personer med ADHD, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Innhold

 • Myter og fakta om ADHD
 • Hva er ADHD?
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Impulsivitet/hyperaktivitet
 • ADHD i hverdagen
 • Tilleggslidelser
 • Medisiner
 • Informasjon om ADHD-foreningen
 • Økonomi
 • Muligheter i arbeidslivet

Arbeidsformer

 • Teorigjennomgang
 • Erfaringsutveksling
 • Diskusjoner
 • Arbeidsoppgaver
 • Fysisk aktivitet / avspenning
 • Hjemmeoppgaver

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger