Behandling

Hjertesvikt - digital hjemmeoppfølging

Ved hjemmeoppfølging kan enkelte pasienter med hjertesvikt registrere helsetilstanden digitalt og slippe å dra til sykehuset for kontroll. Noen kontroller må fremdeles gjennomføres på sykehuset.

Innlogging digital egenregistrering

Dette er ikke en løsning for umiddelbar hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

Digital egenregistrering
Kvinne bruker smarttelefon. Foto.

Ved hjertesvikt kan medikamentell behandling bedre hjertets pumpefunksjon, symptomer og redusere risiko for død og sykehusinnleggelser. Når du begynner med medikamentell behandling er det viktig å trappe opp medisinene trinnvis og kontrollert. Under opptrappingen må det gjøres hyppige kontroller med blodprøver, vurdering av symptomer, og måling av blant annet blodtrykk.

Hvem får tilbud om digital egenregistrering?

For å delta via digital oppfølging kreves det at du

  • har en smartelefon / pc / nettbrett
  • har et blodtrykksapparat og en vekt
  • ikke bruker multidose
  • ikke har behov for tolk

Hvordan foregår digital egenregistrering?

Her er en nyttig informasjonsfilm om oppfølgingen. Vi anbefaler at du ser denne før du logger deg inn for å gjennomføre egenregistrering første gang.

Du får tilbud om oppfølging ved hjelp av digital egenregistrering når du har ordinær time på poliklinikken på sykehuset. 

Du blir fulgt opp av hjertesviktsykepleier i samarbeid med kardiolog. Ved første konsultasjon skal du møte opp fysisk. Der får du god informasjon om prosessen og innlogging i CheckWare.

Hva skal jeg registrere og hvordan fungerer det?

Du skal registrere blodtrykk, puls og vekt på avtalt dag mellom klokken 06.00 og 12.00. Vi anbefaler at du veier deg til samme tidspunkt hver gang, helst før frokost. I tillegg skal du fylle ut skjema om livskvalitet, medikamentbruk og eventuelle symptomer.

Sykepleier vurderer måleverdiene på faste dager hver uke. Du mottar en melding fra sykepleier når resultatene er vurdert, med eventuelt beskjed om videre behandling.

Ved gule og røde varsler kan det være nødvendig å avvike fra planlagt opptrapping. Da avventer du svar fra sykepleier. Ved røde varsler kan du forvente å høre fra sykepleier samme dag, dagen etter eller nærmeste hverdag.

Slik fungerer digital oppfølging

  1. Du får SMS med lenke til innloggingssiden når det er tid for egenregistrering. Du kan logge inn i nettportalen fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Innlogging skjer via ID-Porten med elektroinisk ID (BankID). Rapporten blir fylt ut på en sikker nettportal, levert av underleverandøren til sykehuset, CheckWare.
  2. Når du har logget inn får du et digitalt spørreskjema med ca. 25 spørsmål rundt livskvalitet, symptomer og behandling. Dette skal du fylle ut etter avtale med sykepleier.
  3. Sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken går gjennom svarene dine, eller du blir satt opp til legetime. Dersom det ut fra svarene ikke kommer fram forhold som krever videre avklaring, hører du ikke mer fra oss før neste poliklinisk time. Da oppfatter vi at tilstanden din er stabil og tilfredsstillende.
  4. Ved behov kan du kontakte hjertesviktpoliklinikken/avdeling H5/H5C på 74 21 52 96. Når du ringer, vennligst spesifiser at du følges opp via digital hjemmeoppfølging.

Dette er ikke en løsning for umiddelbar hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

 

Kontakt

Sykehuset Namsos Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos

Kontakt Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. Poliklinikken ligger i femte etasje.
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos