Diagnose

Hepatitt C

Hepatitt C er et alvorlig helseproblem med høy dødelighet. Mange som er smittet er ikke klar over det selv. Nå finnes det ny og enkel behandling, som du får helt gratis. Er du i risikogruppa bør du få tatt blodprøve for å teste om du er smittet.

Hepatitt C er en virusinfeksjon som kan gi leverbetennelse og påfølgende leverskade. Ikke alle blir syke etter å ha blitt smittet med viruset. Det finnes effektiv, kortvarig og trygg behandling som gjør at de aller fleste som er smittet med viruset blir friske.

Les mer på helsenorge.no

Mange er ikke klar over at de er smittet av hepatitt C, da symptomer som regel melder seg sent i sykdomsforløpet. De som er smittet av hepatitt C kan utvikle en alvorlig leversykdom, som skrumplever, leversvikt og leverkreft.  Det kan gå mange år fra du blir smittet til du merker symptomer. Jo før du blir behandlet, jo større er sjansen for at sykdommen ikke utvikler seg til noe alvorlig.

Er du i risikogruppa?

Med tanke på smittemåte og risikomiljøer, er det spesielt personer som har injisert rusmidler med sprøyte som bør sjekke seg for hepatitt C. Har du blitt behandlet på sykehus i utlandet under ikke tilstrekkelig hygieniske forhold, er du også i risikogruppa.

Oversikt over hvem som bør teste seg for hepatitt C (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

Er du i risikogruppa, kan du ta en blodprøve på fastlegekontoret ditt for å finne ut om du er smittet. Etter noen få dager vil du få svar på prøven. Dersom prøven viser at du er smittet, kan fastlegen din henvise deg til spesialisthelsetjenesten for undersøkelse og oppstart av behandling.

Gratis

Dersom legen din vurderer at det er indikasjon for at du bør teste deg, er testen gratis i det offentlige helsevesenet i Norge. Eventuell behandling er også gratis. Reiseutgifter dekkes etter offentlige takster ved innsending av reiseregningsskjema.

Skreddersydd behandlingsforløp

Behandlingsforløpet vil vi skreddersy for deg, avhengig av din situasjon. For noen vil det være aktuelt at mesteparten av behandling og oppfølging foregår på sykehus. For andre vil fastlege eller andre i kommunehelsetjenesten der du bor stå for større del av oppfølgingen.

Den delen av ditt behandlingsforløp som skjer på sykehus, vil foregå på Sykehuset Levanger. Dette fordi Helse Nord-Trøndelag kun tilbyr behandling av hepatitt C på Sykehuset Levanger (ikke Sykehuset Namsos). Ved lange reiseavstander kan det bli aktuelt med videokonsultasjoner.

Utredning

Dersom blodprøven viser at du er smittet av hepatitt C viruset, kan det bli aktuelt å ta flere blodprøver for å stadfeste hvilken type hepatitt C du er smittet av. Det kan ta opptil fire uker før vi har alle svar og kan starte behandlingen.


For noen kan det bli aktuelt med ultralydundersøkelse av leveren med elastografi, for å se etter tegn på skade på leveren. 

g_6efc6810_8434_4c57_a433_6be9a8bd7a6e

Behandling

Nytt medikament med få bivirkninger

Tidligere ble all behandling gjort med sprøyter med interferon, som ofte ga mye bivirkninger. I dag består hepatitt C-behandling av tablett(er) en gang daglig i to-tre måneder, uavhengig av genotype. Behandlingen er mye mer effektiv og gir vanligvis få eller ingen bivirkninger. Behandlingen fjerner virus fra kroppen og stopper utvikling av komplikasjoner. Dessuten vil du etter vellykket behandling heller ikke kunne smitte andre med hepatitt C. 


Oppfølging

Du vil aldri bli immun mot hepatitt C

Selv om hepatitt C-behandlingen har vært vellykket, gjør vi deg oppmerksom på at du ikke er immun mot ny smitte med hepatitt C-virus. Det er viktig å unngå situasjoner som kan medføre ny smitte, for eksempel deling av sprøyter. Mistenker du at du er smittet på ny, ber vi deg ta kontakt for å få testet deg for dette.

Videre oppfølging

Når du er ferdig med behandlingen, vil vi ta nye blodprøver for å sikre oss at behandlingen har hatt ønsket effekt.

Dersom det er tegn til skade på leveren kan det bli aktuelt med videre oppfølging, inkludert ultralyd av leveren og blodprøver. 

Kontakt

Sykehuset Levanger Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Levanger

Kontakt Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Levanger

Oppmøtested

Planlagt innleggelse og dagbehandling: Ankomstregistering i Medisinsk ekspedisjon i fjerde etasje.

Poliklinikk: Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. 

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​