Behandling

Hemodialyse

Hemodialyse kan være nødvendig ved sterkt nedsatt nyrefunksjon, for å fjerne avfallsstoffer og oppsamlet vann som produseres kontinuerlig og som kan være skadelig for kroppen din. Ved hemodialyse (hemo=blod) renser vi blodet ditt 3-4 ganger i uken med et kunstig nyre/dialysefilter og en dialysemaskin. De fleste trenger hemodialyse i 4 timer, og legen bestemmer et program som passer for deg.

Før

Hvis det er noe spesielt du må ta hensyn før du kommer til sykehuset får du beskjed om det.

Du blir veid før behandlingen starter for å måle eventuell vektforskjell som skyldes oppsamlet vann etter forrige behandling. Deretter setter du deg i en behandlingsstol, og vi måler blodtrykket ditt.

Under

Du sitter i en behandlingsstol ved dialysemaskinen under hele behandlingen.

For å kunne rense blodet ditt trenger vi tilgang til blodsystemet. Du får derfor enten en A/V-fistel (to sammenkoblede blodårer på en arm) eller et kateter i en stor blodåre, vanligvis ved halsen. 

En sykepleier kobler deg til dialysemaskinen. Dialysen (rensingen) starter og overskuddsvannet blir gradvis trukket ut i løpet av behandlingstiden.

Under dialysen vil litt av blodet ditt (ca. 2 dl) sirkulere i slangesett og dialysefilteret. 

Behandlingen varer i 3-5 timer og er nøye overvåket av kontrollfunksjonene i dialysemaskinen og av sykepleier. Dialysebehandlingen gjør ikke vondt.

Sykepleier er tilstede under hele behandlingen og kan lett tilkalles hvis du har behov for det. Vi måler blodtrykket ditt underveis. I løpet av behandlingen kan du se på TV, lese o. l. 

Når behandlingen er ferdig får du tilbakeført blodet som er i slangesettet og dialysefilteret, og du blir koblet fra maskinen. 

Etter

Etter dialysen måler vi blodtrykket ditt og veier deg igjen. Dette for å ha et utgangspunkt for å måle eventuell vektoppgang til neste behandling som følge av nytt oppsamlet overskuddsvann.

Du må ta blodprøver jevnlig for å sjekke behovet for behandling og hvilken effekt behandlingen har. 

Kontakt

Dialyse

Kontakt Dialyse

Sykehuset Levanger

Dialyse 0.etg i hovedbygningen
Kirkegata 2
7601 Levanger
Telefon: 74 09 82 77   (18 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Sykehuset Namsos

Dialyse 1. etg i hovedbygningen
Havikvegen 8
7803 Namsos
Telefon: 74 21 57 45    (7 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

DMS Inn-Trøndelag

Innherred Helse- og beredskapshus 4 etg.
Seilmakergata 10
7725 Steinkjer
Telefon: 990 93 960     (7 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 21:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:00 - 21:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 08:00 - 21:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Værnesregionen DMS

Dialyse 2 etg
Yrkesvegen 2
7500 Stjørdal
Telefon: 74 83 23 60, tastevalg 3          7 dialyseplasser
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Grong Helsetun

Blåklokkeveien 15
7870 Grong
Telefon: 905 72 041     (5 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Rørvik Sykestue

Kirkegata 10A
7900 Rørvik
Telefon: 915 12 415     (4 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Praktisk informasjon

Du vil få en pasientansvarlig sykepleier som, sammen med deg, pasientansvarlig lege og eventuelt dine pårørende, planlegger og tar avgjørelser om din behandling. I hverdagen kan du bli behandlet av andre enn din pasientansvarlige sykepleier og pasientansvarlige lege.

Vi oppfordrer deg til å ta aktivt del i egen behandling og pleie, og til å møte til behandling etter intervallet nefrolog har foreskrevet. Å ta aktivt del i egen behandling og pleie er viktig for å oppleve mestring i hverdagen, og vil bidra til den best mulige opplevelsen. Eksempler på oppgaver du kan gjøre er å ta på/av sengetøy, rydde bort etter behandling, få opplæring i å forberede dialysemaskin og å håndtere egen blodtilgang.

Hvis du har tegn på infeksjon, som for eksempel diare, oppkast, feber eller luftveissymptomer, må du gi beskjed til personalet FØR du kommer til oss. Telefonnummeret til ditt dialysested finner du i oversikten ovenfor.

Vi foretar en vurdering av om du har rett til transport til dialysebehandling på medisinsk grunnlag. Eventuell bestilling av transport ordner vi. Transporten skjer med felles drosje.

Les mer om pasientreiser (helsenorge.no)

Du får tildelt oppmøtetidspunkt og utdelt ukeplaner. Har du behov for å endre oppmøtetid, må du avtale dette direkte med personalet i forkant. 

Ved oppmøte på ikke avtalt tidspunkt, kan du få beskjed om å komme tilbake til avtalt tid, eventuelt å sitte ned og vente til det er kapasitet til å starte behandlingen. 

Av beredskapshensyn må vi fordele pasienter jevnt på dag- og kveldsbehandlinger. Du må derfor regne med at deler av din behandling vil foregå på kveldstid. 

Du vil få tilbud om stolsykling under dialysebehandlingen. Dette anbefaler vi, da det gir en bedre effekt av behandlingen, og kan være med på å motvirke muskelkramper.

Ta gjerne med eget lesestoff eller iPad om du ønsker det. Det er WIFI tilgjengelig på sykehuset.

Det er anledning til å motta besøk, etter avtale med personalet. Besøket bør begrenses til cirka 30-60 minutter. I enkelte tilfeller vil vi be besøkende vente utenfor, f.eks ved oppstart/avslutning dialyse, og ved visittgang. Dette er viktig for å ta hensyn til andre pasienter, og å ivareta taushetsplikten.

Vi serverer et måltid cirka klokka 09:30 på formiddagen og 16:30 på ettermiddagen. Ta med eventuelle måltidsmedisiner, og administrer dette selv under måltidet.

For at Dialysen skal være et godt sted å være for pasienter og ansatte, ber vi om følgende:

Vask hendene før dialysebehandlingen

Vask hendene og sprit dem godt før du begynner dialysebehandlingen. Dette for å unngå infeksjoner og spredning av smitte.

Taushetsplikt

Det forventes gjensidig taushetsplikt mellom pasienter. Husk at dette også gjelder på sosiale medier. Fotografering av medpasienter og helsepersonell er ikke tillatt.

Ta hensyn når du bruker mobiltelefon

Bruk gjerne mobiltelefonen din når du er hos oss, men ta hensyn til andre ved å sette den på lydløs og å ikke føre samtaler som forstyrrer andre. Benytt hodetelefoner når du hører radio eller ser filmer.

Vanlig folkeskikk

Det forventes at alle opptrer med respekt ovenfor medpasienter og personalet. Med dette menes vanlig folkeskikk, og det å være hyggelig mot hverandre. Ber om tålmodighet for at det kan bli noe venting ved på- og avkobling på grunn av ulike vurderinger.

Rydd opp etter deg

Forlat dialyseplassen slik du fant den. Rydd opp puter og pledd, samt kast søppel.