Behandling

Helse og arbeid - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk

Et poliklinisk tilbud med fokus på arbeid og helse. Målsetningen er å gi rask tverrfaglig utredning og vurdering ved muskel- og skjelettplager, slik at du kan stå i arbeid eller øke din deltakelse i arbeidslivet.

Henvisning og vurdering

Henvisning kan sendes av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. For å sikre at du ikke faller ut av arbeidslivet eller blir langvarig sykemeldt, er det viktig med tidlig utredning og avklaring. Henvisning kan sendes hvis du er i fare for å bli sykemeldt, har hyppige sykemeldinger eller er i tidlig fase av sykemelding.

Målet for utredningen er å avklare hvordan du raskt skal komme tilbake i arbeid eller skal kunne stå i arbeid. Det er ikke et tilbud om utredning med tanke på uførestønad. 

Helse og arbeid er ikke et eget tilbud for lettere psykiske helseplager, men du som henvises kan ha lettere psykiske helseplager i tillegg til muskel- og skjelettplager.

Hvis du har uavklarte muskel- og skjelettplager hvor arbeid ikke er fokus, kan henvisning til Fysikalsk medisinsk poliklinikk være aktuelt

Henvisning vurderes av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til prioriteringsveileder. Vi sender svar til deg innen 10 dager etter at henvisningen er mottatt. Ved eventuelle endringer i helsetilstanden fram til utredningen, må du ta kontakt med fastlege.

Henvisning sendes elektronisk til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Merk henvisningen "Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR)".

Følgende helseopplysninger bør være med i henvisningen:

  • Arbeid- og sykemeldingsstatus
  • Aktuell fysikalsk medisinsk problemstilling med fokus på varighet, symptom, funksjon, tiltak som er forsøkt og effekt av disse, samt henviser sin vurdering
  • Tidligere undersøkelser, inkludert bildediagnostikk (dato og sted for undersøkelse)
  • Eventuelle andre faktorer som kan påvirke arbeidssituasjon

Før

Det tverrfaglige teamet kan bestå av spesialfysioterapeut, sosionom, psykolog, koordinator og overlege. Hvilken utredning du får tilbud om er avhengig av din problemstilling. Du blir oppringt av poliklinikkens koordinator for å kartlegge om utredning ved Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk er aktuelt for deg.

Under

Første del av utredningen er en videokonsultasjon med sosionom og overlege. Det er fokus på det som er viktig for deg når det gjelder helse og arbeid. Under konsultasjonen avklarer vi ditt behov for videre utredning.

Mange får tilbud om videre time hos fysioterapeut og overlege, hvor fokus er klinisk undersøkelse av dine muskel- og skjelettplager. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge de faktorene som er med på å påvirke smertene dine, for å stille diagnose og for å legge en behandlingsplan sammen med deg. 

Etter utredning hos fysioterapeut og overlege, tilbyr vi ofte utredning hos sosionom og psykolog som videkonsultasjon. Da har vi fokus på faktorer som kan bidra til smertene.

I løpet av utredningen kan det være aktuelt med kontakt med HelseIArbeid-veileder ved vår poliklinikk (ansatt i NAV). 

Etter endt utredning avholder vi et møte, hvor du, fastlege, din lokale NAV-veileder og det tverrfaglige teamet deltar. Målsetningen med møtet er å oppsummere utredningen og planlegge hva som kan være aktuelt videre med tanke på din arbeid- og helsesituasjon.


Et mål for utredningen er at du får økt kunnskap om dine plager, bedre strategier for mestring og er mer bevisst hva som er med på å påvirke smertene.

Etter

På bakgrunn av din problemstilling og behov for oppfølging, kan det være aktuelt med videre kontroll/oppfølging ved Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk eller annet sted i helsetjenesten/tiltak via NAV:

  • Alle får tilbud om kontroll cirka seks måneder etter utredningen. Kontrollen foregår via videokonsultasjon.
  • Individuell oppfølging hos fysioterapeut. Dette foregår for de aller fleste via lokal fysioterapeut i hjemkommunen. Fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten vil være tilgjengelig for kontakt med lokal fysioterapeut ved behov, etter avtale med deg.
  • Individuell oppfølging hos psykolog i begrenset periode.
  • Oppfølging hos deler av det tverrfaglige teamet ved behov.
  • Arbeidsrettede tiltak i samarbeid med NAV (dette avtales på møtet).
  • Henvisning / videre oppfølging i spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Kontakt

Sykehuset Levanger Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Oppmøtested

Innsjekking på automat ved hovedinngangen. 
Poliklinikken er lokalisert i underetasjen i hovedbygget - samme etasje som hovedinngangen.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​