Behandling

Førerkortvurdering

Av ulike helsemessige årsaker kan du miste retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid. Tilbudet ved vår poliklinikk er for deg som er har blitt rammet av hjerneskade eller lignende, og som har fått vansker med kognitiv funksjon.

Kognitiv funksjonssvikt hos voksne kan ha mange årsaker. Det er stor variasjon i følgene av en slik skade. Hvilke områder i hjernen som er rammet og hvor stor skaden er, avgjør når det er aktuelt å vurdere om du fyller helsekravene til førerkort.

De fleste førerkortvurderinger blir gjort som polikliniske konsultasjoner.

Henvisning og vurdering

Tidspunkt for førerkortvurdering skal avtales etter at primærrehabilitering er avsluttet, eller etter søknad fra fastlege. Før en gjør en slik vurdering må medisinske forhold vedrørende syn og epilepsi være avklart.

Søknaden blir vurdert av et tverrfaglig team som avklarer medisinske forhold som er viktige for vurderingen. Du vil få brev med eventuell time til førerkortvurdering eller begrunnelse på hvorfor det er gitt avslag.

Før

Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

Under

I en førerkortvurdering må vi undersøke prosesser i hjernen som kan være påvirket av skade/sykdom, og som kan virke inn på trafikksikkerhet. Vi vurderer også eventuelle andre medisinske forhold som kan ha betydning.

Medisinske forhold

Medisinske forhold det er viktig å kontrollere: Eventuelle synsvansker, kramper/epilepsi, medisiner, motoriske vansker og eventuelt rusmisbruk. 

Kognitive forhold

Kognitive vansker som kan virke inn på evnen til å kjøre bil er for eksempel nedsatt oppmerksomhet, vansker med å gjøre flere ting samtidig eller nedsatt reaksjonsevne.

Noen kan også ha endret personlighet etter hjerneskaden, eksempelvis kan man bli mer impulsiv eller ha redusert innsikt i egne funksjonsvansker. I disse tilfellene er førerkortvurdering aktuelt, enten du har midlertidig kjøreforbud eller har fått førerkortet inndratt.

Etter

Resultat fra kartleggingen vil bli gjennomgått med deg, som oftest i egen time. 

Når helsekravene er oppfylt

Dersom det blir konkludert med at du oppfyller helsekravene og du har levert fra deg førerkortet, får du rettledning i hvordan du skal gå fram for å søke til Fylkeslegen ved Statsforvalteren for å få førerkortet ditt tilbake.

Har du kjørekarens, men fortsatt førerkort, kan du begynne å kjøre igjen.

Når det er tvil om helsekravene er oppfylt

Noen ganger indikerer kartleggingen tvil om helsekravene er oppfylt. Vi vil da anbefale praktisk kjøretest hos Statsforvalteren. Praktisk kjøretest er en tilleggsundersøkelse der du kjører med kjørelærer som er godkjent av Statsforvalteren.

Når helsekravene ikke er oppfylt

Hvis det blir konkludert med at du ikke oppfyller helsekravene, blir det sendt melding til Statsforvalteren. Politiet vil også få beskjed, og kan begjære innlevering av førerkortet.

Kontakt

Sykehuset Levanger Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Oppmøtested

Innsjekking på automat ved hovedinngangen. 
Poliklinikken er lokalisert i underetasjen i hovedbygget - samme etasje som hovedinngangen.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​