Vegsund DPS

Vegsund DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Ålesund, og en del av behandlingstilbudet som gis i Helse Møre og Romsdal. Utover lokale behandlingstilbud, tilbyr senteret også regionalt medisinfritt behandlingstilbud innen psykisk helsevern til pasienter som sokner til Helse Nord-Trøndelag, St.Olav og Helse Møre og Romsdal.

Kontakt

Postadresse

DPS Vegsund 6020 Ålesund

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vegsundvegen 68
6020 Ålesund