Inngangspartiet til seksjon Lokal sikkerhet. Foto

Lokal sikkerhet, Sykehuset Levanger

Seksjon Lokal sikkerhet er en foretaksdekkende sikkerhetsseksjon innen psykisk helsevern. Personalet er tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse innen blant annet risikovurdering og -håndtering, rus, psykiatri, rehabilitering, psykososial behandling og miljøterapi. Seksjon Lokal sikkerhet er opptatt av å gi god behandling og ivareta samfunnsvernet gjennom innleggelsen og i tiden etter utskrivelse.

Generelt om sikkerhetspsykiatri

Sikkerhetspsykiatri betegner den delen av psykisk helsevern som behandler pasienter med aggresjons- eller voldsproblematikk. De fleste pasientene i sikkerhetspsykiatrien har psykoseproblematikk. Flere pasienter har tilleggsproblemer i form av ruslidelser, selvskading, utviklingsforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.

De fleste av pasientene som er innlagt her er underlagt tvungent psykisk helsevern, eller er på dom til behandling. Dom til behandling betyr at personer som har utført voldshandlinger får behandling i psykisk helsevern som særreaksjon, i stedet for fengselsstraff.

På seksjon Lokal sikkerhet arbeider leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøterapeuter, vernepleiere og helsefagarbeidere. Personalet har bred erfaring med sikkerhetspsykiatriske pasienter.

Alle pasientene har individuelle behandlingsopplegg. Allerede tidlig etter at pasientene ankommer, forsøker vi å finne tilpassede aktiviteter slik at alle pasientene skal få en meningsfylt hverdag.

Behandlingen består av miljøterapi, samtaleterapi, ergoterapi, trening og annen fysisk aktivitet. I tillegg er medikamentell behandling sentralt for mange.

Diagnostisk vurdering, kognitiv utredning og funksjonskartlegging inngår i behandlingen. Det gjennomføres også strukturerte voldsrisikovurderinger, som er standard ved endring i oppfølging, ved permisjoner og ved utskrivelser.  

Vi vektlegger at pasientene skal rehabiliteres tilbake til samfunnet. Det er derfor viktig å hjelpe pasientene med å ha et sted å bo og at pasienten skal kunne ha meningsfulle aktiviteter og orden i økonomi etter utskrivelse. 

I god tid før utskriving blir det opprettet kontakt med neste behandlingsinstans. Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat er viktig og det blir jevnlig avholdt samarbeids- og/eller ansvarsgruppemøter med blant annet kommune, NAV, fastleger, verge, pårørende og eventuelt andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Pårørende er en viktig ressurs for god rehabilitering, og det er ønskelig med et tett og tidlig samarbeid med de pårørende. Pårørende vil så langt det lar seg gjøre involveres gjennom hele behandlingsforløpet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Sykehuset Levanger
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Lokal sikkerhet
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Nina Linaker
Telefon: 74 09 86 46
E-post: Nina.Linaker@helse-nordtrondelag.no

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​