Inngangsparti for Klinisk støtte. Foto.

Klinisk støtte i Klinikk for psykisk helsevern og rus

Vår hovedoppgave er å gi råd innen forskning, fag- og kvalitetsutvikling og yte service overfor klinikkens ledelse, avdelinger og seksjoner. I tillegg er vi kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere. Klinisk støtte har tilhold ved både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Klinisk støtte sine hovedoppgaver er å

  • være rådgivere og pådrivere innen forskning, kvalitet- og fagutvikling
  • bidra med prosess- og prosjektstøtte til klinikkens avdelinger og seksjoner
  • bidra til at klinikken opptrer i tråd med styringsdokumentene
  • koordinere tiltak og planer som bidrar til å sikre det langsiktige faglige, etiske og økonomiske perspektivet innenfor områdene utdanning, forskning og ansettelser
  • koordinere og gjennomføre mottak og opplæring av helsepersonell og studenter i klinikken
  • arrangere kurs og undervisning med eksterne og interne foredragsholdere
  • være kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis Direktørens stab, Helse Midt-Norge RHF, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, studieinstitusjoner og eksterne foredragsholdere

Kontakt

Postadresse

Sykehuset Levanger
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinisk støtte
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

​Torbjørn Eliasson
Telefon: 74 09 86 55
E-post: Torbjorn.Eliasson@helse-nordtrondelag.no

​Hilde Fjerdingen Kolset
Telefon: 74 09 82 03
E-post: HildeFjerdingen.Kolset@helse-nordtrondelag.no