JobbResept1, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Arbeidsrettet bistand til unge voksne i alderen 18 til 30 år med utfordringer knyttet til psykisk lidelse og/eller rusmiddelbruk.

Sykehuset Levanger tilbyr JobbResept1 i samarbeid med NAV Trøndelag. Her jobber jobbspesialister tett sammen med behandlerne i de ulike avdelingene og tilbyr hjelp til å komme i jobb som en del av behandlingen. 
 
Målgruppen er unge voksne (18 til 30 år). Målet er å bidra til at en kan nyttiggjøre seg sine arbeidsevner og komme i ordinært lønnet arbeid.
 
JobbResept1 hjelper til med å finne en jobb som passer for hver enkelt, og veilede slik at det er mulig å komme i jobb og beholde jobb. Med et tett samarbeid med pasient, behandler, NAV-veileder og arbeidsgiver jobbes det for å få en varig fungering i arbeidslivet. 
 
Jobbspesialistene i JobbResept1 bruker modellen Individuell jobbstøtte (IPS). I IPS får pasienten individuell oppfølging fra en jobbspesialist, som er integrert i pasientens behandlingsteam. Tilbudet skal gis uten annen forutsetning enn at pasienten har et ønske om å være i ordinær jobb. Den som takker ja til oppfølging av Jobbresept1 vil kunne motta støtte og bistand i arbeidslivet så lenge det vil være behov.
 
JobbResept1 er et tilbud som blir gitt pasienter som får oppfølging ved seksjon Allmenn poliklinikk, ARA (avdeling for rus og avhengighet) poliklinikk og døgn ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger. Det er behandler som henviser til JobbResept1. 
 
Har du spørsmål til Jobbresept1, ta kontakt med metodeveileder JobbResept1 ved Sykehuset Levanger.
 
Illustrasjon. Ta kontakt med din behandler for mer informasjon om JobbResept1.
 
Sist oppdatert 07.05.2024