DPS Kolvereid sett fra siden. Foto.

DPS Kolvereid

DPS Kolvereid gir et allmennpsykiatrisk poliklinisk behandlingstilbud til befolkningen i Ytre Namdal og Søndre Helgeland. Vi samarbeider tett med kommunene i nedslagsfeltet (Bindal, Leka, Nærøy og Vikna) og tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rus- og psykiske lidelser. En del av virksomheten drives også ambulant. Det vil si oppsøkende virksomhet der samtalene foregår utenfor lokalene til DPS Kolvereid.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
DPS Kolvereid
Postboks 453
7801 Namsos

Slik finner du fram

Hovedinngangen til DPS Kolvereid. Foto.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

DPS Kolvereid

Bjørkåsveien 17

7970 Kolvereid

​Geir Arvid Thy
Telefon: 74 21 52 50 
E-post: GeirArvid.Thy@helse-nordtrondelag.no

Praktisk informasjon

​Du kommer til DPS Kolvereid med buss. Les mer om rutetider på atb.no eller telefon 177.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser