DPS Kolvereid sett fra siden. Foto.

DPS Kolvereid

DPS Kolvereid gir et allmennpsykiatrisk poliklinisk behandlingstilbud til befolkningen i Ytre Namdal og Søndre Helgeland. Vi samarbeider tett med kommunene i nedslagsfeltet (Bindal, Leka, Nærøy og Vikna) og tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rus- og psykiske lidelser. En del av virksomheten drives også ambulant. Det vil si oppsøkende virksomhet der samtalene foregår utenfor lokalene til DPS Kolvereid.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
DPS Kolvereid
Postboks 453
7801 Namsos

Slik finner du fram

Hovedinngangen til DPS Kolvereid. Foto.

DPS Kolvereid

Bjørkåsveien 17

7970 Kolvereid

Praktisk informasjon

​Geir Arvid Thy
Telefon: 74 21 52 50 
E-post: GeirArvid.Thy@helse-nordtrondelag.no

​Du kommer til DPS Kolvereid med buss. Les mer om rutetider på atb.no eller telefon 177.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser