Dementia Care Mapping - Kartlegging av demensomsorg

Dementia Care Mapping (DCM) er en metode for kartlegging av demensomsorg.

Foto: Bilde av et eldre par

Colourbox.com

Hvorfor bruke Dementia Care Mapping (DCM)?

Målet med DCM er å bidra til bedre omsorgs- og livskvalitet for personer med en demenssykdom.

Ved hjelp av DCM er det mulig å vurdere trivsel også i sammenheng med bestemte tiltak, for eksempel hvordan personen med en demenssykdom påvirkes av musikk, tilstedeværelse av dyr eller det å lage mat?
 
DCM kan også brukes dersom personalet får inntrykk av at en person trekker seg mer og mer tilbake, isolerer seg, ved fall i funksjon eller kanskje lider under aggresjon.

En evaluering av observasjonene kan bidra til å finne årsaken til negative forandringer i atferd, og dermed forbedre omsorgs- og livskvaliteten for personer med en demenssykdom. Det kan også forbedre kommunikasjon og kontakt mellom personal og person med en demenssykdom.

DCM bygger på teorien om personsentrert omsorg: Personsentrert omsorg omhandler fem psykologiske behov som ethvert menneske trenger å få oppfylt, og som får enda mer betydning for pasienter med demenslidelse.

Tom Kitwood, grunnleggeren av DCM, sa en gang: «Mitt ønske er å forandre fokus i demensomsorgen fra fokus på sykdommen til et fokus på personen.»

Hvordan brukes DCM?

DCM brukes ved at man observerer personer med en demenssykdom og koder atferden som observeres. Ofte spør man hvordan det står til med noen. Mange kan uttrykke seg adekvat og kan fortelle hvordan de har det. Personer med en demenssykdom kan ha vansker med å uttrykke seg og fortelle hva de føler og opplever. DCM er en hjelpemetode for objektiv tolkning av trivsel.

Hva skjer under en DCM-observasjon?

Personens grad av trivsel registreres med tallkoding etter skala. Observatøren ser etter hvordan pasientens humør og engasjement er over tid. Når en registrerer ser en alltid på humør og engasjement i sammenheng med hva personen driver med. Observatøren registrerer hva som skjer hvert femte minutt og observasjonen foregår over flere timer. Observatøren forholder seg upåfallende i miljøet og deltar ikke i hendelsene. En registrerer hva personen med en demenssykdom gjør og trivsel i de enkelte situasjoner. En registrerer også positive eller negative hendelser mellom person med demenssykdom og personal.

Registreringer blir etterpå evaluert manuelt eller via eget dataprogram. Observatøren vil også bearbeide materialet, og se etter sammenhenger og mulige årsaker til den atferd som er observert.

Tiltaksplan utarbeides sammen med personalet for å forbedre omsorgen og livskvaliteten til pasientene. Med utgangspunkt i DCM kan en finne nye måter å løse utfordrende situasjoner og forbedre samspillet mellom person med en demenssykdom og personal.

Godkjente DCM-kartleggere ved seksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Levanger

  • Grethe Kirknes Rostad
  • Wenche Stavrum
  • Ketil AasSist oppdatert 12.01.2023