Geriatri, Sykehuset Namsos

Geriatrisk enhet utreder og behandler eldre med sammensatte sykdommer.

Kontakt

Spørsmål vedrørende innleggelse: tlf.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Innleggelse: Ankomstregistrering i Akuttmottaket. Fellesposten H4 ligger i fjerde etasje i hovedbygningen.

Geriatrisk poliklinikk: Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. Poliklinikken ligger i fjerde etasje i hovedbygningen.

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos