Sykehuset Namsos

Fødsel og barsel på Sykehuset Namsos

Vi som jobber ved Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Namsos ønsker at du som skal føde og barnefar/medmor/ledsager tar en gjennomgang av denne informasjonen i god tid før termin og fødsel. Dette som et ledd i forberedelsene til fødselen.

Ni av avdelingens ansatte i gangen på Føde- og barselavdelingen. Foto.
Ingen fødsler er like, og startfasen kan arte seg forskjellig. Derfor er det vanskelig å si noe bestemt om når du skal komme til sykehuset. 
Direktetelefon til fødeavdelingen74 21 57 00 

Føde- og barselavdelingen er lokalisert i femte etasje i hovedbygningen. Her har vi to fødestuer og åtte sengerom. To av sengerommene har eget bad. Alle sengerommene har stellebenk med mulighet for bading av barn, samt radio og TV.

De fleste som er innlagt i avdelingen er kvinner som nettopp har født eller som skal føde. I tillegg har vi også gynekologiske pasienter.

Bli med på digital omvisning av Føde- og barselavdelingen.

Ved avdelingen jobber det jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, gynekologer, helsefagarbeidere og renholdere. Du kan også treffe jordmorstudenter, sykepleiestudenter, helsefagarbeiderelever og legestudenter. Disse gjennomfører praksisperioder hos oss og deltar i det daglige arbeidet i avdelingen. De aller fleste har navneskilt på seg, slik at du ser hvem de er.

Vi har barnelege tilgjengelig i avdelingen enkelte dager. Barn som trenger ekstra tilsyn eller undersøkelser, blir overflyttet til barneavdelingen ved Sykehuset Levanger.

Ni av avdelingens ansatte i gangen på Føde- og barselavdelingen. Foto.

Noen av de ansatte på Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.


Mens du er innlagt på Føde og barselavdelingen, kan du bruke våre nattskjorter og truser. Bind til mor og bleier til den nyfødte er gratis. Sykehuset har egne skjorter og bodyer til barna som du kan bruke under oppholdet her, men private barneklær kan også brukes.

Mobiltelefon kan tas med og brukes hvor som helst i avdelingen. Lading av mobiltelefon er mulig på alle rom. Vi anbefaler imidlertid at mobilen får ligge mye i fred, og at tiden brukes til å bli kjent med barnet. Eventuell videofilming på fødestua må avklares med personalet som er tilstede.

Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du ikke går barbeint mens du er innlagt på sykehuset. Det kan være lurt å ta med lette innesko.

Pakkeliste

  • Personlige toalettartikler (tannbørste, tannkrem, såpe/shampo etc)
  • Sandaler/tøfler
  • Private klær til mor (behagelig bukse, sokker og eventuelle andre klær du ønsker å benytte)
  • Private barneklær (gjerne body, strømpebukse og innelue av ull)
  • Mobillader

Hos oss kan far/medmor bo på rommet sammen med mor og barn i hele barselperioden. Dersom far/medmor ligger over, har vi en forventning om at de bidrar med hjelp og støtte, både natt og dag. Vi på avdelingen setter stor pris på fars/medmors hjelp. Det er fin trening at både mor og far/medmor deltar i stell og mating til familien skal hjem.

Seng og sengeklær har vi på avdelingen. Far/medmor betaler 400 kroner per døgn for oppholdet. I denne prisen er frokost og kveldsmat inkludert. Andre måltider kan eventuelt kjøpes i sykehusets kantine. Det er anledning til å ta med seg "medbrakt" mat på rommet.

Mor

Frokost, lunsj og middag kommer til avdelingen på trillevogn. Vi ringer i bjella når du kan hente matbrettet ditt. Drikke finner du i kjøleskapet på kjøkkenet vårt. Vi ber om at matbrettet settes tilbake i trillevogna når du er ferdig med å spise. 
Måltidene serveres til følgende tidspunkt:

  • Frokost : ca kl. 08:00
  • Lunsj: ca kl. 11:30
  • Middag: ca kl. 15:30
Kveldsmat ordner du deg selv på kjøkkenet vårt. Tidspunkt etter eget ønske.

Far/medmor

Du må gjerne ordne deg frokost og kveldsmat på kjøkkenet vårt. Dette er inkludert i prisen for overnattingen. Lunsj og middag kan kjøpes i sykehusets kantine. Vi har også et kjøleskap på kjøkkenet vårt, som kan benyttes til å oppbevare medbrakt mat.  

Du velger selv hvem som skal være med på fødselen. I de tilfellene barnefar/medmor ikke kan, skal eller vil delta, er det helt i orden dersom du tar med deg en venn eller en slektning du har et godt og nært forhold til.

Du kan selvfølgelig også føde uten ledsager, dersom du ønsker det.

Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Namsos drives i tråd med de mor/barn-vennlige retningslinjene. Dette innebærer blant annet at vi tilstreber at barnet skal få die på brystet så raskt som mulig etter fødselen, og senere etter behov (selvregulering). Videre skal mor, dersom hun ønsker det, få ha barnet hos seg hele døgnet.

Mor-barn-vennlig nyfødtavdeling - hva innebærer det? (ammehjelpen.no)

En av avdelingens ansatte veileder en nybakt mor i amming. Foto.

Alle foreldre får tilbud om helseundersøkelser av sitt nyfødte barn, for å avdekke eventuelle avvik eller medfødte sykdommer. De aller fleste barn som fødes til termin etter et normalt svangerskap er friske.

Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte (helsenorge.no)

Ultralydundersøkelse av barnets hofter

Alle barn som blir født på Sykehuset Namsos tilbys ultralydundersøkelse av hoftene. Dette i forbindelse med et pågående forskningsarbeid. Undersøkelsen skjer enten mens dere er innlagt eller ved kirurgisk poliklinikk i ettertid.

I løpet av oppholdet ved Føde- og barselavdelingen, vil mor få besøk av fysioterapeut. Fysioterapeuten informerer om bekkenbunnstrening i etterkant av fødsel.

Fødselssamtale

Mens du er innlagt får du tilbud om samtale med jordmor, der vi gjennomgår fødselsforløpet ditt. Vi ser gjerne at far / medmor deltar i fødselssamtalen.

Enkelte fødende kan ha behov for videre samtaler også i etterkant av utskrivelse.

Utreisesamtale

Mor får tilbud om samtale med jordmor før hjemreise. Denne utreisesamtalen dreier seg blant annet om hva som skjer med mors kropp etter fødselen, prevensjon, hjemmesituasjon og andre aktuelle emner. Far/medmor må gjerne delta dersom han/hun har mulighet for det.

Ofte vil det være praktisk å ta utreise- og fødselssamtalen under ett.

Tidspunkt for hjemreise er individuelt. Noen velger å reise raskt etter fødselen, mens andre har behov for litt lengre opphold. Landsgjennomsnittet for friske nyfødte er to og et halvt døgn. Hjemreisetidspunkt avklarer du i samråd med helsepersonell.

Nyfødtscreeningen av barnet må tas når det er mellom 48 og 72 timer gammelt. Dersom du velger å reise hjem før barnet er 48 timer, må du komme tilbake til sykehuset for å ta prøven.

Hjemmebesøk

Etter hjemreise vil kommunejordmor og/eller helsesykepleier komme på hjemmebesøk hos dere innen 14 dager. Du vil bli kontaktet per telefon for nærmere avtale om dette.

Hjemmebesøk av helsesykepleier (helsenorge.no)

Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel

Du må selv bestille time hos din jordmor eller fastlege for etterkontroll 6-8 uker etter fødsel. Dersom du har problemer med rift, kan du ta det opp på denne kontrollen. 

Etterkontrollen er også en god anledning til å ta opp prevensjonsspørsmål. Det kan være lurt å ha tenkt gjennom hva slags type prevensjon du ønsker å starte med. Amming er ikke god nok prevensjon alene. Det varierer fra kvinne til kvinne hvor raskt menstruasjonen kommer tilbake, men husk at eggløsning kommer alltid før den første menstruasjonen.

For deg som har hatt svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsdiabetes

Hvis du har hatt svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsdiabetes, har du litt økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Derfor er det viktig at du følges opp av din fastlege med hensyn til blodtrykk og/eller blodsukker etter fødselen. Det er mulig å forebygge den økte risikoen ved å gjøre helsefremmende justeringer av levevaner. Seksukerskontrollen er en fin anledning til lå få lagt en plan for videre oppfølging av blodtrykk og/eller blodsukker. I tillegg kan din fastlege gi råd om levevaner og følge opp dette hvis du ønsker.​


Sist oppdatert 26.05.2023