Sykehuset Levanger

Fødsel og barsel på Sykehuset Levanger

Vi som jobber ved Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Levanger ønsker at du som skal føde og barnefar/medmor/ledsager tar en gjennomgang av denne informasjonen i god tid før termin og fødsel. Dette som et ledd i forberedelsene til fødselen.

​​​Ingen fødsler er like, og startfasen kan arte seg forskjellig. Derfor er det vanskelig å si noe bestemt om når du skal komme til sykehuset. 
Direktetelefon til fødeavdelingen:  ​​74 09 82 36​ 
​​

Vi bygger fremtidens fødeavdelingen på Levanger

I perioden april 2024 til juni 2025 blir det en del byggeaktiviteter på Sykehuset Levanger. Først skal vi bygge en midlertidig fødeavdeling, så i september 2024 starter vi på en omfattende ombygging av fødeavdelingen.

Dagens fødeavdeling holder til i et bygg fra 70-tallet, som det er gjort lite med siden bygget sto ferdig. Juni 2025 åpner vi en tipp, topp moderne fødeavdeling tilpasset dagens og morgendagen behov.

Etter ombyggingen får vi tre fødestuer og et mottaksrom som også kan benyttes som fødestue, alle med egne bad. De vil ha god størrelse og blir godt utstyrt, to av fødestuene får badekar og alle stuene vil ha lystgass tilgjengelig. I tillegg blir det bygd tre observasjonsrom og et spesialrom, der nyfødte som har problemer med oksygentilførsel (asfyksi) kan observeres og behandles.

Midlertidig tilbud

I april 2024 starter jobben med å bygge en midlertidig fødeavdeling som skal tas i bruk til høsten. De midlertidige lokalene vil bestå av tre fødestuer, og vil ha tilhold der dagens gyn- og barsel avdeling befinner seg. Dette fører til at det i en periode vil bli færre pasientrom på gyn- barsel, noe som betyr at vi kan bli nødt til å plassere flere pasienter i samme rom når vi har mange inneliggende pasienter. Det er naturligvis noe vi vil forsøke å unngå, men om vi må plasserer flere pasienter på samme rom vil det dessverre ikke være mulig for partner å overnatte på sykehuset.

Personellet er det samme og de vil gjøre det de kan for at oppholdet blir bra, selv om føden midlertidig er flyttet til midlertidige lokaler. De midlertidige stuene er fullverdige fødestuer, og alle har bad med dusj på rommet  

I de midlertidige fødestuene vil det ikke bli tilbud om lystgass, men de fødende vil selvfølgelig bli ivaretatt med annen type smertelindring.

Vi ser fram til å åpne en ny og større fødeavdeling med moderne fasiliteter juni 2025.

Digital omvisning av dagens Fødeavdeling

Digital omvisning av Barselavdelingen

 

Ved avdelingen jobber det jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, gynekologer, helsefagarbeidere og renholdere. Du kan også treffe jordmorstudenter, sykepleiestudenter, helsefagarbeiderelever og legestudenter. Disse gjennomfører praksisperioder hos oss og deltar i det daglige arbeidet i avdelingen. De aller fleste har navneskilt på seg, slik at du ser hvem de er.

Mens du er innlagt på Føde og barselavdelingen, kan du bruke våre nattskjorter og truser. Bind til mor og bleier til den nyfødte er gratis. Sykehuset har egne skjorter og bodyer til barna som du kan bruke under oppholdet her, men private barneklær kan også brukes. 

​Mobiltelefon kan tas med og brukes hvor som helst i avdelingen. Lading av mobiltelefon er mulig på alle rom. Vi anbefaler imidlertid at mobilen får ligge mye i fred, og at tiden brukes til å bli kjent med barnet. Eventuell videofilming på fødestua må avklares med personalet som er tilstede. 

Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du ikke går barbeint mens du er innlagt på sykehuset. Det kan være lurt å ta med lette innesko.​

​Pakkeliste

  • Personlige toalettartikler (tannbørste, tannkrem, såpe/shampo etc)
  • Sandaler/tøfler
  • Private klær til mor (behagelig bukse, sokker og eventuelle andre klær du ønsker å benytte)​
  • Private barneklær (gjerne body, strømpebukse og innelue av ull) 
  • Mobillader

​Hos oss kan far/medmor bo på rommet sammen med mor og barn i hele barselperioden. Dersom far/medmor ligger over, har vi en forventning om at de bidrar med hjelp og støtte, både natt og dag. Vi på avdelingen setter stor pris på fars/medmors hjelp. Det er fin trening at både mor og far/medmor deltar i stell og mating til familien skal hjem.

Seng og sengeklær har vi på avdelingen. Far/medmor betaler 400 kroner per døgn for oppholdet. I denne prisen er frokost og kveldsmat inkludert. Andre måltider kan eventuelt kjøpes i sykehusets kantine. Det er anledning til å ta med seg "medbrakt" mat på rommet.

Du får utdelt matrekvisisjon til bruk i sykehusets kantine i første etasje. Hovedregelen er at du selv henter mat, eller at din ledsager/partner hjelper deg med dette. 

I noen tilfeller kan det være nødvendig at maten blir bragt til deg på rommet. Dette avtales med personalet i avdelingen. 

Brukte kopper, bestikk, tallerkener og matbrett settes på trallen utenfor kjøkkenet i avdelingen. Matavfall skal kastes i søppel på rommet. 

Partner (far/medmor) og søsken til den nyfødte kan kjøpe seg mat i sykehusets kantine. 

Tidspunkt for måltider:

  • ​Frokost : kl. 08:30 - 09:00
  • Lunsj: kl. 12:00
  • Middag: kl. 15:30
Husk å hente deg kveldsmat før kantina stenger for dagen.​

Du velger selv hvem som skal være med på fødselen. I de tilfellene barnefar/medmor ikke kan, skal eller vil delta, er det helt i orden dersom du tar med deg en venn eller en slektning du har et godt og nært forhold til.

​Du kan selvfølgelig også føde uten ledsager, dersom du ønsker det.

Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Levanger drives i tråd med de mor/barn-vennlige retningslinjene. Dette innebærer blant annet at vi tilstreber at barnet skal få die på brystet så raskt som mulig etter fødselen, og senere etter behov (selvregulering).​ Videre skal mor, dersom hun ønsker det, få ha barnet hos seg hele døgnet.

Mor-barn-vennlig nyfødtavdeling - hva innebærer det? (ammehjelpen.no)​

Ti trinn for vellykket amming (pdf på fhi.no)​

Alle foreldre får tilbud om helseundersøkelser av sitt nyfødte barn, for å avdekke eventuelle avvik eller medfødte sykdommer. De aller fleste barn som fødes til termin etter et normalt svangerskap er friske.

Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte (helsenorge.no)

​Fødselssamtale

​Mens du er innlagt får du tilbud om samtale med jordmor, der vi gjennomgår fødselsforløpet ditt. Vi ser gjerne at far / medmor deltar i fødselssamtalen.

Enkelte fødende kan ha behov for videre samtaler også med lege, og eventuelt i etterkant av utskrivelse.

​Utreisesamtale

Mor får tilbud om samtale med jordmor før hjemreise. Denne utreisesamtalen dreier seg blant annet om hva som skjer med mors kropp etter fødselen, prevensjon, hjemmesituasjon og andre aktuelle emner. Far/medmor må gjerne delta dersom han/hun har mulighet for det.

Ofte vil det være praktisk å ta utreise- og fødselssamtalen under ett.

Tidspunkt for hjemreise er individuelt. Noen velger å reise raskt etter fødselen, mens andre har behov for litt lengre opphold. Landsgjennomsnittet for friske nyfødte er to og et halvt døgn.​ Hjemreisetidspunkt avklarer du i samråd med helsepersonell.

Nyfødtscreeningen av barnet må tas når det er mellom 48 og 72 timer gammelt. Dersom du velger å reise hjem før barnet er 48 timer, må du komme tilbake til sykehuset for å ta prøven.

Hjemmebesøk

Etter hjemreise vil kommunejordmor og/eller helsesykepleier komme på hjemmebesøk hos dere syv til ti dager etter fødselen. Du vil bli kontaktet per telefon for nærmere avtale om dette.

Hjemmebesøk av helsesykepleier (helsenorge.no)​

Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel

Du må selv bestille time hos din jordmor eller fastlege for etterkontroll 6-8 uker etter fødsel. Dersom du har problemer med rift, kan du ta opp det på denne kontrollen.

Etterkontrollen er også en god anledning til å ta opp prevensjonsspørsmål. Det kan være lurt å ha tenkt gjennom hva slags type prevensjon du ønsker å starte med. Amming er ikke god nok prevensjon alene. Det varierer fra kvinne til kvinne hvor raskt menstruasjonen kommer tilbake, men husk at eggløsning kommer alltid før den første menstruasjonen.

For deg som har hatt svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsdiabetes

Hvis du har hatt svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsdiabetes, har du litt økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Derfor er det viktig at du følges opp av din fastlege med hensyn til blodtrykk og/eller blodsukker etter fødselen. Det er mulig å forebygge den økte risikoen ved å gjøre helsefremmende justeringer av levevaner. Seksukerskontrollen er en fin anledning til lå få lagt en plan for videre oppfølging av blodtrykk og/eller blodsukker. I tillegg kan din fastlege gi råd om levevaner og følge opp dette hvis du ønsker.

Sist oppdatert 31.08.2023