En bygning med et skilt foran seg

Akuttmottak, Sykehuset Namsos

Vi tar i mot og stabiliserer akutt kritisk syke og skadde pasienter, før de blir transportert til sengeposter eller andre sykehus. De fleste pasienter som skal til planlagt innleggelse eller dagkirurgi, skal møte her for registrering.

Kontakt

Kun for helsepersonell

Døgnbemannet

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket er lokalisert på fremsiden av hovedbygget i Eidsvollgate. 

 

Diagram

 

 

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos