Kirurgiske sengeposter, Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger har to kirurgiske sengeposter som gir behandling ved sykdommer innen bryst- og endokrinkirurgi, fordøyelsessystemet (gastroenterologisk kirurgi), blodårer (karkirurgi) og nyrer, urinveier, blære og prostata (urologisk kirurgi).

Kirurgisk post 1 (K1)

Gir pleie og behandling til pasienter med sykdommer i mage og tarmområdet. Enheten har spisskompetanse innen stomi og kreftomsorg.

 

Kirurgisk post 3 (K3)

Gir pleie og behandling innen urologi, generell kirurgi, endokrinkirurgi, karsykdommer og til ortopediske pasienter med infeksjoner. Enheten har sykepleiere med spisskompetanse innen sårbehandling, urologi og kreftomsorg.

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested avhenger av type behandling. Du får informasjon om hvor du skal møte i innkallingsbrevet.

Sengepostene K1 og K3 er lokalisert i tredje etasje i bygg A.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Poliklinikk, dagkirurgi og innleggelse

Mandag - fredag, klokka 08:00 - 14:00

Inntakskontor ortopedi

Tlf: 74 09 87 02

Inntakskontor kirurgi

Tlf: 74 09 87 00