Fagkurs

Lær hvordan du nailer digital gruppeopplæring

Velkommen til en uhøytidelig, spennende, krevende og morsom læringsopplevelse!

Tid og sted

Når

Det planlegges digital gjennomføring av kurset høsten 2023.

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Målgruppe

Kurset passer for deg som vil bli bedre på å formidle på digitale plattformer. Hensikten er at du skal få videreutvikle deg og bli tryggere i bruk av de digitale plattformene Join og Teams.

Kurset passer for fagpersoner og helsepersonell og for alle som arbeider utadrettet mot pasienter, pårørende og andre fagpersoner.

Om kurset

Du vil få både teoretisk og praktisk kunnskapspåfyll om hvordan du forbereder, gjennomfører og evaluerer digitale og hybride kurs og gruppetilbud.

Kurset er basert på Helse Midt-Norges veileder om gruppeopplæring av pasienter og pårørende, og på boka "Digital formidling som funker".

Gruppeopplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge - veileder (EQS)

Digital formidling som funker (e-bok)

Kursleder er rådgiver Camilla Kleppe Eidså, regional ressurs for pasient- og pårørendeopplæring Helse Midt-Norge.

Forberedelser

Du som deltaker kan kartlegge på egen arbeidsplass hva som er av teknisk utstyr og se på mulighetene for hvilket konkret kurs og gruppetilbud som er relevant å digitalisere. Det kan også være nyttig å tenke ut på forhånd hvilke kurstilbud det er behov for og hvilke nye kurstilbud det er relevant å tilby.

Program

08.30 - 08.50 

Velkommen. Introduksjon av kursleder og deltakere. Forventninger til kurset. 

08.50 - 09.20 

Teori (tips til hvordan gjennomføre digitale og hybride pasient og pårørendekurs) 

09.20 - 09.30 

Pause 

09.30 - 10.15 

Teori (tips til hvordan gjennomføre digitale og hybride pasient og pårørendekurs) 

10.15 - 10.30 

Pause 

10.30 - 11.15 

Praktisk øving digital formidling 

11.15 - 11.30 

Oppsummering 

11.30 - 12.15 

Felles lunsj – ta med egen matpakke 

12.15-15.00 

Veiledning individuelt for konkrete møter/kurs 

15.00-15.20 

Evaluering 

Påmelding

Vi legger vekt på at opplæringen foregår i trygge rammer. Det er derfor lagt opp til at kurset ikke har for mange deltakere, maksimum 10 deltakere på hvert kurs.

Påmelding: Læringsportalen (kurs. helse-midt.no)

Kostnader 

Kurset er gratis.

Kontakt