• Fasade DMS Inn-Trøndelag. Foto.
  DMS Inn-Trøndelag

  DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med ti intermediære senger, fire øyeblikkelig hjelp-senger og to kommunale senger forbeholdt palliativ behandling.

 • Hovedinngangen til DPS Kolvereid. Foto.
  DPS Kolvereid

  DPS Kolvereid er en enhet i Klinikk for psykisk helsevern og rus, og er en del av psykiatritilbudet ved Sykehuset Namsos. Sentret tilbyr polikliniske psykiatritjenester til barn, ungdom og voksne.

 • DPS Stjørdals fasade og parkeringsplass. Foto.
  DPS Stjørdal

  DPS Stjørdal er en enhet tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag, og er en del av psykiatritilbudet ved Sykehuset Levanger. Sentret er lokalisert nært Stjørdal sentrum med kort vei til E6, jernbane og flyplass. Senteret tilbyr utredning og behandling innenfor voksenpsykiatri og består av både sengepost og poliklinikk.

 • Høvdinggårdens fasade. Foto.
  Høvdinggården

  Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger tilbyr et desentralisert poliklinisk tilbud på Høvdinggården i Steinkjer. Poliklinikken har behandlingstilbud til personer over 18 år med angst, affektive lidelser, ADHD og personlighetsforstyrrelser.

 • Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.
  Sykehuset Levanger

  Sykehuset Levanger har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, barneavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri. Lokalsykehus for 100 000 innbyggere i sørdelen av Nord-Trøndelag. Lokalisert sentrumsnært Levanger by, E6 og jernbane.

 • En bygning med et helikopter foran seg
  Sykehuset Namsos

  Sykehuset Namsos er lokalsykehus for 40 000 innbyggere i nordre del av Nord-Trøndelag. Lokalsykehuset har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri.