Kriterier for screening av motstandsdyktige bakterier (MRSA)

For å forebygge spredning av motstandsdyktige bakterier (MRSA) i sykehuset, er vi nødt til å ta noen forhåndsregler. Svarer du ja på et eller flere av punktene nedenfor, skal du screenes for MRSA før innleggelse eller planlagt konsultasjon. Screeningen gjelder ikke dersom du kun skal til røntgenundersøkelse eller ta blodprøve på laboratoriet.

  • Har du vært innlagt i en helseinstitusjon utenfor Norge de siste tolv månedene?
  • Har du fått omfattende undersøkelse eller behandling i en tannhelseklinikk utenfor Norge de siste tolv månedene?
  • Har du arbeidet som helse​arbeider, oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir utenfor Norden de siste tolv månedene?
  • Er du beboer på mottak for asylsøkere/flyktninger, eller har du vært det i løpet av de siste tolv månedene?
  • Har du sår eller hudlidelser, sårinfeksjon eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne (for eksempel kateter i urinveiene) OG har oppholdt deg mer enn seks uker sammenhengende utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene?
  • Har du tidligere fått påvist MRSA?
  • Har du bodd i samme husstand som MRSA positive?
  • Har du hatt nær kontakt med MRSA positive​ uten å bruke beskyttelsesutstyr?

​   ​

Det er svært viktig at du blir screenet hos fastlegen din minst fem dager før din avtale på sykehuset, dersom du kan svare ja på minst et av punktene ovenfor. Prøver kan ikke være tatt mer enn fire uker før du har time på sykehuset.​ ​ 
Sist oppdatert 18.02.2023