Reservasjon mot forskning

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens oppgaver. Som pasient kan du bli spurt om å delta.

​I spesielle tilfeller kan Regional etisk komite godkjenne prosjekter av særlig stor samfunnsmessig betydning der du som pasient ikke får direkte spørsmål om å delta. Du kan reservere deg mot at dine prøveresultat blir brukt til forskning uten ditt samtykke. Se nærmere på Folkehelseinstituttets internettsider eller spør om reservasjonsskjema på sykehuset.

Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert 17.07.2023