Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også klage på vegne av pasient.

​I arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen er tilbakemelding fra pasienter og pårørende en viktig rettesnor.

Hvis du ønsker å klage på tjenester eller vurderinger gjort av Helse Nord-Trøndelag, må du sende en skriftlig klage til oss.

Klagen må inneholde

  • ​Navn (på den som klager)
  • Fødselsnummer (på den som klager)
  • Adresse (på den som klager)
  • Hva det klages på - evt. på dato for hendelsen
  • Navn på enheten som har/har hatt ansvaret for tjenesten det klages på

Klagen skal sendes skriftlig til:

Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger
​​
 

Pårørende

Som pårørende kan du klage på at du ikke får oppfylt dine rettigheter som nærmeste pårørende.

Du kan også ​klage på vegne av venner eller familie som ikke kan klage selv, men da skal pårørende ha en fullmakt eller være oppnevnt som verge med mandat til å ivareta personlige interesser for å klage på vegne av en annen person. Vi ønsker da at fullmaktsskjema benyttes.

Videre saksgang

Du vil få bekreftelse på mottatt klage når saken er registrert i vårt saksarkiv, med et estimert tidsforløp for behandling. Enheten du klager på får mulighet til å behandle din klage, og du som klager vil få tilbakemelding på klagen du har sendt inn.
Dersom du ikke får medhold i klage som omhandler rettigheter i spesialisthelsetjenesten, vil klagen sendes til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for en endelig vurdering.

Pasient og brukerombudet

Ved behov, kan Pasient- og brukerombudet hjelpe deg med å utforme en klage.

​Fri rettshjelp - psykisk helsevern

Hvis du vil klage på vedtak, har du alltid rett til å få hjelp av advokat eller annen fullmektig. Du har rett til gratis advokat ved klager som gjelder:
  • tvungent psykisk helsevern, med eller uten innleggelse
  • overføring fra tvang uten døgnopphold til tvangsinnleggelse
  • innleggelse av barn og unge 12-16 år, der barnet er uenig
  • tvungen behandling, for eksempel tvangsmedisinering eller tvungen ernæring

Søke om erstatning

Hvis du har fått en skade som skyldes svikt i helsetjenesten, kan du søke om erstatning. Du søker da til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som behandler søknaden din.


Lenker til lover og forskrifter


Sist oppdatert 26.09.2022