Jobbglidning

Før måtte sykepleierne på barneavdelingen ved Sykehuset Levanger løse mange «ekstraoppgaver» - altså oppgaver ut over sykepleieoppgaver. Etter å ha gjort om en barnepleierstilling til assistentstilling, svarer nå 80 prosent av sykepleierne at de har fått mer tid til pasientene.

Et par kvinner på et kjøkken

I mai 2023 satte seksjonen igang en prøveordning, der en barnepleierstilling ble omgjort til en assistentstilling. Den jobben var det Wenche Svengård som fikk. Hun var blant de rundt 70 søkerne som kjempet om stillingen.

Endringen på seksjonen ble gjort da en barnepleier gikk av med pensjon. Målet med prøveordningen var å frigjøre syke- og barnepleierne slik at de kunne konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Samtidig var det et mål om at også de andre viktige oppgavene kunne løses på en god måte. 

Et par kvinner på et kjøkken
Seksjonsleder Marit Lise Haugberg og postvert/assistent Wenche Svengård.

-Da stillingen ble ledig drøftet vi med verneombudet og tillitsvalgte om vi skulle prøve å konvertere en stilling på seksjonen, og med det teste ut jobbglidning i praksis, sier seksjonsleder Marit Lise Haugberg.

-Hvorfor ville dere teste ut dette da?
-Det var etter gjentagende tilbakemeldinger fra ansatte om at de hadde for mange ekstraoppgaver. Det var f.eks. oppgaver som å holde god hygiene på kjøkkenet, mathåndtering osv. Dette er også viktige oppgaver, men man trenger jo ikke være sykepleier for å løse dem, sier Haugberg.

-Hvordan løser dere dette da, for dere har jo ikke blitt flere ansatte?
- Nei, det stemmer det. Det betyr jo at vi har endret i dagbemanningen på avdelingen. Vi har tatt fra pleieressurs og konvertert til assistentressurs, noe som betyr at våre ansatte nå må bruke mer tid til pasientbehandling, sier Haugberg.

Gode erfaringer

Høsten 2023 gjennomførte avdelingen en evaluering av prøveordningen. Dette ble blant annet gjort ved å sende ut en spørreundersøkelse til ansatte i avdelingen. Hovedspørsmålet i undersøkelsen var: «I hvor stor grad opplever du at du har fått mer tid til pasientrettet aktivitet?". 

Hele 80 prosent svarte i svært stor grad eller i stor grad på dette spørsmålet.

-Gruppa gir også utrolig gode tilbakemeldinger på jobben som postverten vår (Wenche) gjør. Hadde jeg fått så gode tilbakemeldinger hadde jeg blomstret lenge. Kvaliteten på «ekstraoppgavene» har også blitt bedre, for nå er det er en dedikert person til å ta hånd om dem. Oppgavene deles ikke lenger på 30-40 hender, sier Haugberg.

-Men sier du nå egentlig at dere har fått til mer pasientbehandling, samtidig som dere bruke mindre penger?
-Ja, vi gjør jo egentlig det. En sykepleier koster jo mer per dag enn en assistent, men vi ser også en klar besparelse knyttet til f.eks.tøybestilling og matbudsjettet vårt. Jeg tror vi på sikt kan spare inn lønnsutgiftene for stillingen, forteller seksjonslederen.

Tiltak i tråd med omstillingsstrategien

I Helse Nord-Trøndelag er det utarbeidet en egen strategi for omstillingsarbeidet i foretaket. Internt er den kjent om plakaten. I plakaten forklares målene med utviklings- og omstillingsarbeidet og hvordan helseforetaket skal komme seg dit. Plakaten lister også opp konkrete tiltak – og nettopp arbeidsforeling. eller jobbglidning om du vil, er ett av tiltakene som listes opp i plakaten.

I desember 2023 ble det bestemt at det som fram til da hadde vært en prøveordning på barneavdelingen nå skulle bli en permanent ordning. Og seksjonsleder Marit Lise er helt sikker på at dette har vært et riktig grep i hennes seksjon.

-Jeg opplever mer fornøyde ansatte. Vi har fått rendyrket sykepleieroppgavene, slik at de får jobbe med det de er utdannet til. Det er noe som kommer til å bli kjempeviktig i tiden fremover, da tilgangen til blant annet sykepleiere jo vil bli mer krevende, sier Haugberg.

Har funnet seg godt til rette

Wenche Svendgård, som de siste 17 årene har jobbet i en barnehage i Levanger før hun kom til Helse Nord-Trøndelag, har funnet seg godt til rette som assistent på barneavdelingen.

En person som holder en kniv

-Jeg måtte selvfølgelig ha litt tid til å gjøre meg kjent i avdelingen og lære meg rutinene her. Men nå er dagene fylt opp med oppgaver og jeg har funnet meg godt til rette her, sier Svengård (bildet).

Hun angrer ikke på at hun har byttet jobb fra barnehage til helse.

Sist oppdatert 26.03.2024