En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Ungdomsrådet

Vi skal bidra til å forbedre sykehushverdagen, tilbudet til ungdom og måten du blir tatt i mot på i Helse Nord-Trøndelag.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelags brukerutvalg for barn og ungdom.

  • Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom.
  • Ungdomsrådet skal ha innflytelse og bli hørt, når det gjelder tjenester og behandlinger sykehusene tilbyr barn og unge.
  • Ungdomssrådet skal drøfte og gi uttrykk for sine meninger i saker som handler om pasienttilbudet for unge brukere, samt tilbud som gis barn og unge når deres foresatte er pasienter.

Les mer om Ungdomsrådets oppgaver (mandat)

Helse Nord-Trøndelag HF
Ungdomssrådet
Postboks 333
7601 Levanger

E-post: ung@hnt.no

Leder

Portrett av Kayla P. Rotmo, leder av Ungdomsrådet. Foto.

Kayla P. Rotmo (født 2002), oppvokst på Skogn, representerer Astma- og allergiforbundet.

Nestleder

Portrett av Katja Elise Utsi, nestleder i Ungdomsrådet. Foto.

Katja Elise Utsi (f. 1999) bor i Namsskogan. Hun representerer Revmatikerforbundet.

Medlemmer

Portrett av Noah Arnøy, medlem i Ungdomsrådet. Foto.

Noah Arnøy (f. 2002). Oppvokst i Kolvereid og bor i Namsos. Representerer Norges Blindeforbund ungdom.

Sort siluett med tekst

Aminda Sofie Bertelsen (f: 2007). Bor i Namsos. Representerer ADHD Norge, Nord-Trøndelag​

Portrett av Sigrid Gording Hermo, medlem i Ungdomsrådet. Foto.

Sigrid Gording Hermo (født 2004), fra Skogn.

Portrett av Celine Hårstadstrand, medlem i Ungdomsrådet. Foto.

Celine Hårstadstrand (2006). Bor i Namsos.

Portrett av Isak Lorås, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
Isak Lorås (f. 2008). Bor på Skogn.

Portrett av Sandra Lorås, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
 
Sandra Lorås (f. 2006). Bor på Skogn.

Portrett av Ane Lundsvoll, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
 
Ane Lundsvoll (f. 2005). Oppvokst på Skogn.

Portrett av Emma Nordbach, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
 
Emma Nordbach (f. 2005). Oppvokst på Levanger. 

Portrett av Deborah Yatainguai Pessimaqoi, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
 
Deborah Yatainguai Pessimaqoi (2006). Bor i Namsos.

Portrett av Victoria Ljøkjell Sele, medlem i Ungdomsrådet. Foto.
 
Victoria Ljøkjell Sele (f. 2006). Oppvokst på Inderøy.

«Jeg er med i Ungdomsrådet fordi det å være ungdom i spesialisthelsetjensten kan være skummelt, og jeg vil bidra til å skape trygge rammer og trygge overganger til voksenavdelinger».
Emilie Haugan

«Jeg er med  i Ungdområdet fordi jeg da kan gjøre en forskjell for ungdom som er på sykehus. Og skape bedre forhold mellom sykehus og ungdom".
Kayla P. Rotmo

«Jeg vil gjøre dagene på sykehus bedre for barn og ungdom".
Andrea Indbryn

Vi ønsker flere engasjerte ungdommer med i arbeidet. Ta kontakt med Koordinator for ungdomsrådet, Arnhild Strand Soleng, dersom du tenker at dette er noe for deg.

Telefon: 74 09 86 78
E-post: ung@hnt.no

Les mer om Ungdomsrådet i vår egen brosjyre


Møtereferat


    Sist oppdatert 11.09.2023