Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert i Helse Nord-Trøndelag. Selv om personvernombudet er ansatt i Helse Nord-Trøndelag, har det en faglig uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Helse Nord-Trøndelags personvernombud er Liv Sofie Kjønstad.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, Helse Nord-Trøndelag, Postboks 333, 7601 Levanger
Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: personvernombud@hnt.no
Besøksadresse: Kirkegata 2, 7600 Levanger

Personvernombudets oppgaver

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Personvernombudet skal dessuten:

  • Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høyest
  • Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten

Personvernerklæring - Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag behandler en rekke personopplysninger om pasienter, ansatte og andre. I personvernerklæringen beskrives i korte trekk hvordan HNT behandler og beskytter personopplysningene.
Les personvernerklæringen
Grafisk illustrasjon av data. Dataene er tegnet inn i et fotografi av to åpne hender som omfavner dataene.

Personvernerklæring - hnt.no

På Helse Nord-Trøndelags nettsider (hnt.no) samler vi ikke inn personopplysninger når du besøker nettstedet. Derimot lagrer vi trafikk / besøksstatistikk, som viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.
Personvernerklæring for hnt.no
Illustrasjonsbilde nettsikkerhet.
Sist oppdatert 29.01.2020