Bilde av hender til lege og pasient. På bildet står teksten "gi mening til det meningsløse".

Organdonasjon

I løpet av de første ni månedene i 2018 er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske helseforetak. Ved norske sykehus skjer det at behandlingsteam avslutter behandling hos pasienter uten å vurdere donasjon. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon kan bidra til å øke antall donorer.

I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Midt RHF i november en informasjonskampanje ut mot alle landets helseforetak.  Kampanjen ble offisielt startet av helseminister Bent Høie 30. oktober. Formålet er å øke kunnskap og bevissthet rundt organdonasjon; hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?

Å ta opp spørsmålet om organdonasjon er god pårørende-behandling

Erfaringer viser at pårørende er positive til at temaet organdonasjon tas opp, uansett om svaret blir ja eller nei, og det er viktig at ansatte ute i helseforetakene er bevisste på at organdonasjon er livreddende behandling.

Det er i dag 26 donorsykehus i Norge, hvert enkelt av dem kan gjøre en forskjell. Hvis sykehusene identifiserer en donor ekstra i året vil det bety enormt mye for dem som trenger et nytt organ for å overleve, eller for å leve et fullverdig liv.

Gjennom flere redaksjonelle saker har vi forsøkt å svare ut spørsmål og problemstillinger vi vet ansatte i helseforetakene står overfor i møte med potensielle donorer og deres pårørende.

Fakta om organdonasjon


Sist oppdatert 02.11.2018