Postjournal

Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter.

​Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker ved å henvende seg til postmottak@hnt.no. Vi svarer innen rimelig tid (fra 3 dager til 1 uke).

Ved bestilling av dokumenter fra postliste ber vi om at du oppgir saksnr. og dokumentnr.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Postlister

Sist oppdatert 11.09.2023