Grønt sykehus

Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten er retningsgivende for helseforetakenes innsats innen miljø og klima. Der står det bl.a.: "Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift". Det er også vedtatt felles nasjonale mål for spesialisthelsetjenesten som vi slutter oss til.

Grafisk brukergrensesnitt
Spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål 2030

Rapport: Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsestjenesten

Sist oppdatert 17.07.2023