Brukerutvalget i HNT

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag består av oppnevnte representanter fra forskjellige pasient- og brukerorganisasjoner. Utvalget spiller en viktig rolle mellom sykehusene og brukerne, og to fra utvalget deltar fast i helseforetakets styremøter i tillegg til egne faste møter.

En collage av en person

​Øverste rekke f.v.: Olav Malmo, Elin Schive, Arne Sigrud Antonsen, Per Jensen og Mona B. Lersveen. Nederste rekke f.v.: Kirsten Rotmo, Tommy Torseth, Atle Bakken, Jon Isak L. Gælok og Knut Trond Knudsen.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag for perioden 2022-2023:

Olav Malmo (leder), Verdal (FFO, Norsk revmatikerforbund)
Elin Schive (nestleder), Inderøy (Kreftforeningen)
Mona B. Lersveen (medlem), Verdal (FFO, ADHD Norge, Nord-Trøndelag)
Arne Sigurd Antonsen (medlem), Kolvereid (Pensjonistforbundet)
Per Jensen (medlem), Inderøy (SAFO, Norsk forbund for utviklingshemmede)
Kirsten Rotmo (medlem), Ronglan (FFO, Astma- og allergiforbundet)
Tommy Torseth (medlem), Namsos (FFO, Hjernesvulstforeningen)
Jon Isak L Gælok (medlem), Snåsa (Nord-Trøndelag sameforening)
Knut Trond Knudsen (medlem), Skogn (Pensjonistforbundet)
Atle Bakken  (medlem), Levanger (FFO, Diabetesforbundet​)

Dersom du ønsker kontakt med HNTs brukerutvalg kan du sende e-post til brukerutvalget@hnt.no

Gjennom helsetjenesteloven er det bestemt at alle helseforetak skal ha et eget Brukerutvalg, som representerer pasient- og brukergrupper. Helt siden helseforetaksmodellen ble etablert (2002) har Helst Nord-Trøndelag hatt eget brukerutvalg.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt et eget mandat som danner grunnlag for utvalgets arbeid.

Mandatet sier dette om utvalgets arbeid:

  • bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid
  • ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende
  • medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  • være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner
  • foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg

Brukerutvalget har syv faste møter årlig, i tillegg til deltagelse i helseforetakets styremøter.

Møtene i brukerutvalget er åpne møter for offentligheten. Nedenfor finner du direktelink til utvalgets styreside med saklister og dokumenter.​

Brukerutvalgets styreside

Brukerutvalgets arbeid reguleres av nasjonalt vedtatte retningslinjer, og styrebehandlet mandat for brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. Les mer om brukermedvirkning gjennom å trykke på linkene under.

Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning

Mandat Brukerutvaget.pdf

Helse Nord-Trøndelag har i tillegg et eget brukerutvalg for barn og ungdom. Ungdomsrådet i HNT har også egen styreside, der sakliste, dokumenter og protokoller publiseres.

Ungdomsrådets styreside​
Sist oppdatert 20.02.2023