Brukerutvalget i HNT

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag (HNT) består av ti representanter fra brukernes organisasjoner. Utvalgets oppgave er å være pasienter og pårørendes stemme i helseforetaket. Utvalget er et rådgivende organ for sykehusdirektør og styret i HNT.

En collage av mennesker

Foto: Montasje

Øverst f.v.; Olav Malmo (leder), Elin Schive (nestleder), Arne-Sigrud Antonsen, Astrid M. Bakken og Mona B. Lersveen. Nedre rekke f.v.; Kirsten Rotmo, Snorre Ness, Atle Bakken, Jon Isak L. Gælok og Knut Trond Knudsen.

Brukerutvalget i HNT for perioden 2024-2025:

Olav Malmo (leder), Verdal (FFO, Norsk revmatikerforbund)
Elin Schive (nestleder), Inderøy (Kreftforeningen)
Arne-Sigurd Antonsen (medlem), Kolvereid (Pensjonistforbundet)
Astrid M. Bakken (medlem), Overhalla (FFO, LHL Trøndelag)
Atle Bakken (medlem), Levanger (FFO, Diabetesforbundet​)
Jon Isak L. Gælok (medlem), Snåsa (Nord-Trøndelag sameforening)
Kirsten Rotmo (medlem), Ronglan (FFO, Astma- og allergiforbundet)
Knut Trond Knudsen (medlem), Skogn (Pensjonistforbundet)
Mona B. Lersveen (medlem), Verdal (FFO, ADHD Norge, Nord-Trøndelag)
Snorre Ness (medlem), Namsos (SAFO, Norsk forbund for utviklingshemmede)

Dersom du ønsker kontakt med HNTs brukerutvalg kan du sende e-post til brukerutvalget@hnt.no

Gjennom helsetjenesteloven er det bestemt at alle helseforetak skal ha et eget brukerutvalg, som representerer pasient- og brukergrupper. Helt siden helseforetaksmodellen ble etablert (2002) har Helst Nord-Trøndelag hatt eget brukerutvalg.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt et eget mandat som danner grunnlag for utvalgets arbeid.

Mandatet sier dette om utvalgets arbeid:

 • bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid
 • ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende
 • medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
 • være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner
 • foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg

Brukerutvalget har syv faste møter årlig. I tillegg har to representanter fra utvalget møte-, tale- og forslagsrett i helseforetakets styremøter.

Møtene i brukerutvalget er åpne møter for offentligheten.

Møteplan 2024

 • 14. og 15. mai
 • 14. mars
 • 14. mai
 • 20. juni
 • 12. september
 • 11. november
 • 10. desember

Nedenfor finner du direktelink til utvalgets styreside med saklister og dokumenter.​

Brukerutvalgets styreside

Brukerutvalgets arbeid reguleres av nasjonalt vedtatte retningslinjer, og styrebehandlet mandat for brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. Les mer om brukermedvirkning gjennom å trykke på linkene under.

Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning

Mandat Brukerutvaget.pdf

Helse Nord-Trøndelag har i tillegg et eget brukerutvalg for barn og ungdom. Ungdomsrådet i HNT har også egen styreside, der sakliste, dokumenter og protokoller publiseres.

Ungdomsrådets styreside​

 Sist oppdatert 12.01.2024