Beredskap

Sykehusene tilbake i normal drift

Kriseledelsen i Helse Nord-Trøndelag avblåst sin forhøyete beredskap fra grønn til hvit normal beredskap fra klokken 10.00 torsdag. Ekstremværet Ingunn skapte heldigvis bare moderate utfordringer for helseforetaket.

Publisert 01.02.2024
En mann med hodetelefoner

Foto: Helse Nord-Trøndelag HF

Samtlige klinikker i Helse Nord-Trøndelag rapporterte torsdag morgen at kvelden og natten hadde forløpt på en grei måte. En kort periode uten strøm i Namsos førte til at en røntgenmaskin fikk trøbbel, og et takbeslag blåster av psykiatribygget i forbindelse med orkankastene i Namdalen. Helseforetakets øvrige enheter og tjenester rapporterer om at det er normal drift.

Prehospital klinikk har hatt små utfordringer i løpet av siste døgn, men noen veier og ferjesamband er stengt og gjør det nødvendig med noen tiltak i ambulansetjenesten.

Kriseledelsen gir honnør til sine sykehusansatte som stilte opp med god planlegging og ekstrainnsats i løpet av det siste døgnet. Alle tjenester og avdelinger har vært godt bemannet gjennom natten, og var godt rustet dersom ekstremværet ville føre til hendelser der liv og helse var truet.

Pasienter som ble berørt av avlyste timer, eller var forhindret fra å møte på grunn av været vil bli kontaktet av de aktuelle avdelingene. De som ble berørt vil få ny time så raskt som mulig.