Opplæringen i Helseplattformen startet

Nå er Helse Nord-Trøndelag (HNT) i gang med opplæring i Helseplattformen. I dag startet nemlig opplæringen av de som senere skal lære opp helsepersonellet i bruken av plattformen. HNT skal etter planen ta i bruk Helseplattformen i november.

Publisert 21.05.2024
En gruppe mennesker som sitter ved bord og ser på en skjerm

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Helseplattformen er den nye samhandlingsløsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. Med Helseplattformen innføres felles pasientjournal for både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. 

Helseplattformen erstatter en rekke ulike fagsystemer i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og vil dermed endre måten man jobber på. Dermed er også opplæringsbehovet stort. Og i dag gikk altså startskuddet for opplæringen av instruktørene i Helse Nord-Trøndelag.

Instruktørene har en viktig rolle i innføringen, da de senere skal lære opp ansatte i bruken av systemet. 

-God opplæring i Helseplattformen er helt sentralt og trolig en av de viktigste forberedelsesaktivitetene vi skal gjennomføre. Opplæringen skjer tredelt; først ved at den enkelte ansatte gjennomfører ett eller flere e-læringskurs, så blir det klasseromsundervisning. Til slutt får vi en periode med egentrening, og denne perioden er svært viktig. Det er da man kan gjøre seg trygg på løsningen før den faktisk blir innført, sier prosjektleder for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag William Lysgård. 

En mann med skjegg
William Lysgård er prosjektleder for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag.

I alt har Helse Nord-Trøndelag rundt 30 egne instruktører. I tillegg kommer rundt 15 instruktører fra St. Olavs og Helseplattformen as. Instruktørene som nå kurses skal altså senere kurse ansatte i Helse Nord-Trøndelag i bruken av Helseplattformen. 

Fakta om Helseplattformen

Trondheim kommune var først ut til å ta i bruk Helseplattformen. Senere har 27 andre kommuner i Midt-Norge koblet seg på, mens flere har vedtatt at de skal innføre plattformen.

Per mai 2024 viser tallene at 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge bor i en kommune som enten har innført eller har bestemt seg for å innføre Helseplattformen. 

Ca. 36 200 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker i dag Helseplattformen som sitt arbeidsverktøy.

St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal har tatt i bruk Helseplattformen, mens Helse Nord-Trøndelag etter planen innføre plattformen i november 2024.