Helse Nord-Trøndelag høyner beredskapen

Alle planlagte polikliniske konsultasjoner og planlagte inngrep i Helse Nord-Trøndelag i morgen 1. februar er avlyst frem til kl. 10.00. Dette på grunn av det varslede uværet over Trøndelag.

Publisert 31.01.2024
Stor bølge på havet. Foto.

Illustrasjon: Colourbox.com

  • På grunn av ekstremværet Ingunn som ventes inn over Trøndelag i kveld, natt og i morgentimene torsdag settes Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i grønn beredskap (et nivå opp i forhold til normal beredskap).
  • Det innebærer at sykehusene tar høyde for at uværet kan skape krevende situasjoner der innbyggere kan få behov for akutt hjelp og bistand. Akutte hendelser og akutt sykdom skal vil sykehusene håndtere på vanlig måte selv om være kan gi utfordringer, blant annet i forbindelse med eventuell strømstans og brudd i mobilnettet.
  • Helse Nord-Trøndelag oppbemanner en rekke kritiske funksjoner i kveld og natt på sykehusene for å sikre trygg akuttberedskap. Hensynet til folks liv og helse prioriteres. Innbyggerne skal få nødvendig hjelp og bistand hvis det blir nødvendig.
  • Begge sykehus har nødstrømaggregater. Vitale og viktige enheter ved sykehusene vil kunne yte akutthjelp også under strømbrudd.
  • På grunn av værsituasjonen velger begge sykehus å avlyse all planlagt pasientbehandling fram til kl. 10.00 torsdag 1. februar. Dette gjelder polikliniske timer og planlagte inngrep (dagkirurgi).
  • For å trygge innbyggerne og sikre god beredskap i hele regionen flyttes ambulanser fra Rørvik til fastlandet på Kolvereid-siden. På Leka beholdes ambulansen, bemannes en ambulanse som kan stå på landsida for å ta seg av eventuelle akutte hendelser på Leka. I tillegg legges det opp til møtekjøring for ambulansene – slik at blant annet Lierne som hovedregel skal ha ambulanse i kommunen. Ytterlige tiltak vil bli vurdert ved behov.
  • Helse Nord-Trøndelag vil fortløpende publisere viktig informasjon til innbyggere og sykehusansatte på vår hjemmeside hnt.no.

For ansatte, se egen informasjon her;
Slik forbereder HNT seg på uværet (for ansatte) - Helse Nord-Trøndelag