Ekstrautlysning av småforsk-midler for bruk i 2024

Utlysningen gjelder ansatte med minimum 50% stilling i HNT. Det kan søkes kun for prosjekter som ikke tidligere har fått tildelt interne forskningsmidler i HNT for bruk i 2024. Midlene må brukes i løpet av 2024, og det kan søkes om inntil 150.000 pr prosjekt/søknad.

Publisert 15.03.2024
En haug med mynter