To av de ti sertifiserte håndterapeutene i Norge jobber i Helse Nord-Trøndelag

En håndterapeut er en fysio- eller ergoterapeut som har spesialisert seg på rehabilitering av skadde hender. De er eksperter på skader i underarm, håndledd eller fingre.

Publisert 24.02.2023

Hendene er på mange måter vårt viktigste «arbeidsredskap». Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør. Følsomheten i hendene er spesielt godt utviklet og sender oss signaler om våre omgivelser. Det er ofte først når noe ikke fungerer at vi blir bevisst over hvor viktig vårt arbeidsredskap faktisk er. 

Mange ulike skader

Ved sykehuset Namsos finner vi landets første sertifiserte håndterapeut, Thomas Guldvik.
Guldvik (bildet) er utdannet ergoterapeut og ble i 2019 sertifisert som landets første håndterapeut. Siden den gang har flere kommet til, men det er ikke mer enn ti sertifiserte håndterapeuter i hele landet.

Bilde av Thomas Guldvik

Thomas Guldvik er landets første sertifiserte håndterapeut.

​-Det er ulike pasienter som kommer til oss håndterapeuter for behandling. Mest typisk er såkalte traumepasienter. Det vil si pasienter som har skader som følge av ytre påkjenning, f.eks. en ulykkesskade. Men vi har også pasienter med f.eks. revmatiske lidelser og en del av pasientene er her på grunn av smerteproblematikk, forteller Thomas Guldvik.

Den foreløpige siste sertifisert, og nummer ti i rekken, er Lena Olden som til daglig jobber som spesialergoterapeut ved Sykehuset Levanger. Hun fikk sin sertifisering i 2022. Dermed har Helse Nord-Trøndelag hele 20 prosent av landets sertifiserte håndterapeuter.

-Hvordan jobber dere?
-Det er litt forskjellig og da ut fra pasientenes behov. Vi lager f.eks. spesialtilpassede ortoser/skinner til pasientene og vi jobber sammen med pasientene for finne forsvarlige måter på hvordan egentrening kan foregå på. Min erfaring er at det er pasientens egen innsats under opptrening som er avgjørende for et godt resultat. Etter en skade er det viktig å komme raskt i gang med trening. Det gir et helt annet resultat sammenlignet med de tilfellene der pasientene ikke kommer i gang med trening, sier Guldvik.

-Men hvem blir håndterapeut?
- Det er folk som har interesse for hender. For å bli sertifisert må man ta en kursrekke hos Norsk forening for håndterapi. De tilbyr en del ulike kurs, samt undervisning både skriftlig og muntlig. Når du kan dokumentere kompetansen din kan du så søke om å få et sertifikat, forklarer Guldvik.

De fleste håndterapeuter i Norge arbeider på ett av landets sykehus. Men du finner håndterapeuter også i kommunene og ved private institusjoner. For å oppnå gode resultater jobber terapeutene gjennom tverrfaglig samarbeid. Det vil si sammen med leger, kirurger, sykepleiere, pårørende, kommunale terapeuter og pasientene selv.

Bilde av håndterapeut Lena Olden

Her er Lena Old​en i gang med å lage en spesialtilpasset ortose/støtteskinne helt fra bunnen av.

30-års jubileum for håndterapiforbundet

​Norsk Forening for Håndterapi, en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, jobber med rehabilitering/habilitering i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993, og fyller med det 30 år i år.