Starter opp med hjemmehemodialyse (HHD)

Helse Nord-Trøndelag etablerer nå et tilbud med hjemmehemodialyse for aktuelle pasienter. Hjemmehemodialyse vil forenkle hverdagen til pasienter med behov for hemodialyse betraktelig, mens ansatte på sykehuset kan frigjøres til andre oppgaver.

Publisert 29.11.2023
En gruppe mennesker på et sykehus
Seksjonsleder Thea Skårdal Hegstad og seksjonsoverlege Jan. C. Rocke følger spent med når Torgeir Fossli tester hjemmedialysemaskin.

Om lag 1600 personer med nyresvikt i Norge må gjennomføre dialyse flere ganger i uka for å rense blodet sitt for avfallsstoffer. Tallet på dialysepasienter i Norge er økende, men dialyse gjør det mulig for pasienter med nyresvikt å leve et aktivt liv til tross for alvorlige sykdom. I stedet for å reise til sykehuset eller til en av «satellittene» med dialysemaskiner flere dager i uken, vil noen pasienter nå få dialysemaskin hjemme - og med det ta større ansvar for egen helse.  

-Dette er et veldig etterlengtet tilbud som vi har ønsket å kunne tilby lenge. Det har tatt tid før denne type maskiner som vi nå tar i bruk har kommet på markedet, og det har tatt noe tid å gjennomføre en anbudsprosess. Men etter mange års arbeid er vi nå klar med hjemme-hemodialyse i Helse Nord-Trøndelag, og det er vi veldig glad for. Vi har landet på en maskin til hjemmebruk som, etter vår vurdering, er den mest fremtidsrettede å oppdrive i markedet nå. Men her går den teknologiske utviklingen fort, så i framtiden vil nok se mindre og enda mer mobile dialysemaskiner, sier seksjonsoverlege Jan. C. Rocke i Helse Nord-Trøndelag.

En mann iført hvit skjorte
Jan C. Rocke er seksjonsoverlege i Helse Nord-Trøndelag.

-Hvor mange vil få tilbud om hjemmedialyse?
-Vi starter litt forsiktig med to pasienter nå i første omgang, men om en stund ser jeg for meg at tilbudet utvides til sju, åtte pasienter. Det er veldig mye logistikk som må på plass og det kreves en del arbeid, men hjemmedialyse er vinn-vinn - for både pasient og sykehus. Nå er vi helt i startgropa, men jeg er sikker på at dette er noe vi vil se mer av i årene fremover, sier Rocke. 

Gode erfaringer andre steder

Det finnes i hovedsak to former for dialyse; peritonealdialyse (PD) og hemodialyse (HD). Mens PD allerede gjøres hjemme av flere pasienter i dag, har HD i det store og hele vært gjort på sykehus eller satelittenheter i Helse Nord-Trøndelag. Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt helseforetakene å sørge for at minst 30 prosent av dialysepasientene skal kunne få behandling hjemme. Nå er Helse Nord-Trøndelag i gang med å gi opplæring til de to første pasientene i HNT som får tilbud om hjemme-HD. 

Erfaringene med hjemmehemodialyse fra andre sykehus rundt om i landet er gode, men tilbudet om hjemmedialyse er ikke noe som passer alle pasienter.

En person som bruker briller
-Ikke et tilbud for alle, sier seksjonsleder Thea Skårdal Hegstad.

-Vi må være åpen for at dette er en veldig flott mulighet for mange, men samtidig gi tilbudet til de som egner seg mest for tilbudet. Det vil fortsatt være slik at mange vil ha behov for å komme til sykehuset for behandling. Men så fort en pasient starter opp med dialyse går vi i gang med opplærling, slik at pasientene kan gjøre mest mulig selv, sier seksjonsleder Thea Skårdal Hegstad. 

Helt ny hverdag

Torgeir Fossli startet dialysebehandling for rundt halvannet år siden. Annenhver dag, i rundt fire timer hver gang, har han sittet i ro mens dialysemaskina på DMS Steinkjer har renset blodet hans. I tillegg kommer reisetiden mellom hjemmet og behandlingsstedet.

Nå skal han og en annen pasient i HNT snart ta med seg en egen dialysemaskin hjem, og dermed slippe å reise for å få behandling.

- Dette blir veldig spennende og jeg er veldig positiv til det her. Snart slipper jeg å reise med drosje annenhver dag, og jeg slipper mye venting. Det tar jo fire timer hver gang jeg er til dialyse, ja pluss reisetiden da. Nå skal jeg i stedet rense blodet to timer, seks dager i uken hjemme i egen stue. Det blir bra, sier Torgeir Fossli. 

En mann i en sykehusseng
Torgeir Fossli prøver ut dialysemaskinen han snart kan ta med hjem. Han er en av to pasienter som nå er på kurs for å lære seg å bruke maskinen.

-Føler du deg trygg på dette da?
-Ikke enda nei, men så er jeg jo bare halvveis i kurset da. Men i dag gjorde jeg det meste selv før maskina ble startet opp, så det tror jeg ikke skal bli noe problem. Hvis du ser på nettbrettet her så forklarer den alt hva som skal gjøres. Her kan jeg følge med på blodtrykk og andre vitale data, også får jeg feilmeldinger om noe skulle gå galt underveis sånn at jeg kan rette opp i det. Det er en avansert maskin som er gjort enkelt for meg som bruker, forklarer Fossli.  

En hånd som holder en tablett
På nettbrettet får pasienten full oversikt over blodtrykk, gjennomstrømming og andre vitale målinger. Om noe går galt vises feilmelding i skjermen, slik at man kan rette opp.

Grundig opplæring

Med hjemmehemodialyse får pasienten mer ansvar, og noen pasienter må blant annet selv kunne stikke nåler inn i armen for å komme til blodet. Pasientene får omfattende opplæring slik at de på en god måte skal håndtere hjemmedialyse. I tillegg vil de ansatte på dialyseavdelingen kunne hjelpe via telefon.

-Selv om vi nå kommer i gang med hjemmedialyse, så slipper vi ikke pasientene helt. Det vil fortsatt være slik at pasientene vil bli kalt inn til kontroll en gang i måneden, forklarer seksjonsoverlege Jan. C. Rocke i Helse Nord-Trøndelag. 

Applauderes av brukerutvalget 

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag består av oppnevnte representanter fra forskjellige pasient- og brukerorganisasjoner. Utvalget spiller en viktig rolle mellom sykehusene og brukerne, og to fra utvalget deltar fast i helseforetakets styremøter i tillegg til egne faste møter. 

-Alt som kan være med på å lette hverdagen for pasienter og pårørende er noe vi i brukerutvalget stiller oss positive til, så hjemmedislyse er noe vi absolutt heier på. Det er viktig at pasientene som får tilbudet er trygg på løsningen og at de blir godt ivaretatt, men med de premissene på plass er dette noe vi absolutt stiller oss positive til, sier Olav Malmo som er leder av Brukerutvalget.

-Hvordan bedrer dette hverdagen?  
-Tenk om du selv måtte reise til sykehuset tre, fire dager i uken hele året for å rense blodet ditt i noen timer. Reisen i seg selv kan være utfordrende for noen av pasientene. Med hjemmedialyse vil pasientene det gjelder få en helt annen hverdag, så dette er virkelig et flott tiltak av Helse Nord-Trøndelag, avslutter lederen av Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.  

Fakta:

  • Behov for dialysebehandling er økende, blant annet på grunn av økende andel eldre
  • Nå får de første pasientene i Helse Nord-Trøndelag tilbud om hjemmehemodialyse
  • Hjemmedialyse (PD og HHD) egner seg ikke for alle nyrepasienter, men vil forenkle hverdagen til de som får tilbudet
  • Denne uken er de to første pasienter gjennom et ukelangt kurs i bruk av utstyret