Samarbeidsorganets utlysning av forskningsmidler publisert

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen.

Publisert 21.04.2023
​Årets utlysning er nå tilgjengelig på Helse Midt-Norge RHF​ sine nettsider​.

Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.​

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak.

Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november.