Regional forskningspris til Levanger-lege

Det regionale brukerutvalget i Helse Midt-Norge hadde tildeling av forskningsprisen for 2021 på Sykehuset Levanger den 12. april. Prisen går til forsker og overlege Eivind Ness-Jensen ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, for forskning som omfatter epidemiologiske og kliniske studier av de mest vanlige fordøyelses- og kreftsykdommene i fordøyelseskanalene.

Publisert 12.04.2023
Sist oppdatert 17.04.2023
Prisutdeling med Snorre Ness fra det regionale brukerutvalget og prismottaker, forsker og overlege Eivind Ness-Jensen

Prisutdeling med Snorre Ness fra det regionale brukerutvalget og prismottaker, forsker og overlege Eivind Ness-Jensen


I disse studiene undersøkes forekomsten og konsekvensen av sykdommene, og det letes etter mulige årsaker til sykdommene med tanke på forebygging og behandling.

Relevant forskning av høy kvalitet


​-Forskning er en av de fire hovedoppgavene spesialisthelsetjenesten har, og vi trenger forskningen for å utvikle den beste pasientbehandlingen. Derfor er det regionale brukerutvalget beæret over å få dele ut denne prisen, på vegne av Helse Midt-Norge. Forskningen som blir gitt oppmerksomheten denne prisen representerer, skal være relevant, ha høy kvalitet og den skal tas i bruk. Det har den i aller høyeste grad i Eivind Ness-Jensens forskning, sa prisutdeler og leder for det regionale brukerutvalget, Snorre Ness.

Forskningen viser blant annet en høy forekomst av fordøyelsessykdommer i befolkningen, 1,5% av alle 56 000 deltakerne i HUNT4 (2017-2019) fikk påvist cøliaki. Halvparten av disse visste ikke om sykdommen sin, på tross av symptomer og andre tegn på sykdom i fordøyelseskanalen. Det letes fortsatt etter årsaker til cøliaki, spesielt i gruppen med atypiske symptomer.

Forskningen til Eivind Ness-Jensen har resultert i viktig kunnskap som har bidratt til bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med sykdommer i fordøyelseskanalen.

-Vi forsker for pasientene og for bedre pasientbehandling. Nå har jeg jobbet i HNT siden 2005, og med HUNT-data i en årrekke. Gjennom forskningen har jeg lært masse, og det å ha vår nærhet til HUNT er et stort fortrinn for oss som forsker. Det er et helt unikt materiale, sa prismottakeren Eivind Ness-Jensen.

Prisen består av kr 150 000, et diplom og blomster.

-Pengene skal brukes til videre forskning, og dette monner, sa Ness-Jensen i sin takk for prisen.

-Dette er et kvalitetsstempel på arbeidet som er gjort av Eivind Ness-Jensen og de som har bidratt til forskningen. Og det er til stor nytte for de mange pasientene som plages med cøliaki, sa klinikkleder ved Klinikk for medisin og rehabilitering, Carl Platou.

Om prisvinneren
Prisvinneren Eivind Ness-Jensen er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og ph.d. i samfunnsmedisin og arbeider med epidemiologiske studier basert på Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og helseregistrene i Norge og de øvrige nordiske landene.

Ness-Jensen er prosjektleder for cøliakiprosjektet i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), finansiert av Norges forskningsråd og Samarbeidsorganet (Helse Midt-Norge/NTNU).

Han arbeider også med gastroøsofageal reflukssykdom, inflammatorisk tarmsykdom, irritabel tarmsyndrom, leversykdommer og kreftsykdommer i fordøyelseskanalen.

Han har også viktige verv, og blitt tildelt ulike priser og utmerkelser, nå sist altså det regionale brukerutvalgets Forskningspris for 2021.