Nye brosjyrer Kliniske studier - NorsTrials

Informasjon fra Norrials NorTrials har utviklet nye pasient- og promoteringsbrosjyrer:

Publisert 09.06.2023

NorTrials har utviklet nye pasient- og promoteringsbrosjyrer

 • Pasientbrosjyre
  Med hensikt å øke kunnskapen om kliniske studier blant befolkningen generelt og
  pasienter spesielt. Utarbeidet i samarbeid med pasientforeninger og LMI.
  Denne kan benyttes både i spesialisthelsetjenesten og til primærhelsetjenesten, sånn at den kan gjøres kjent for flest mulig pasienter. 
  Brosjyren finnes som egen nettside (https://www.lmi.no/kliniskestudier/) og i PDF-format.
 • Promoteringsbrosjyre
  Med hensikt å tiltrekke oppmerksomhet fra helsenæring for å «selge inn» Norge som utprøverland, spesielt mot beslutningstakere i de globale organisasjonene. Utarbeidet i samarbeid med Melanor og LMI.
  Denne kan benyttes av både sykehus (på nettsidene?) og av de norske avdelingene av internasjonale firmaer mot sine hovedkontor.
  Brosjyren finnes på våre nettsider (Clinical Trials - why Norway? - NorTrials​) og i PDF-format.