Midlertidig endring i tjenestetilbudet

På grunn av midlertidige utfordringer med å sikre stabil drift av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Kolvereid, vil pasientene i en periode bli henvist til seksjonen på Sykehuset Namsos.

Publisert 22.12.2023
Bilde av ei ung jente

Foto: Colourbox.com

Illustrasjonsbilde

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til familier med barn og unge i alderen 0-18 år. BUP har virksomhet ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, samt i Værnesregionen og på Kolvereid.

Som en følge av midlertidige driftsmessige utfordringer på Kolvereid, vil pasientene i en periode fremover bli henvist til Sykehuset Namsos. Deler av pasienttilbudet vil likevel gis lokalt.

-Deler av pasienttilbudet vil fortsatt være tilgjengelig på Kolvereid. Det gjelder f.eks. samtale med foreldre, samtale med barn og unge og samarbeidsmøter, sier avdelingsleder Bine-Kristin Kristoffersen.

Pasientene vil naturligvis fortsatt få det tilbudet de har krav på, men tilbudet vil altså i en periode gis av seksjonen på Sykehuset Namsos. Hvor lenge den midlertidig endringen i tilbudet vil vare er ikke klart.

-Vi jobber naturligvis aktivt med tiltak slik at vi så raskt som mulig kan gå tilbake til vårt ordinære tilbud i Kolvereid. Men i en periode ser vi oss nødt til å innføre inntaksstopp, noe som betyr at pasientene i en periode får dekt sitt tilbud på Sykehuset Namsos, forteller avdelingsleder Bine-Kristin Kristoffersen.