Melding om prøvesvar kom ikke fram

Helseplattformen har avdekket at melding om prøvesvar fra St. Olavs hospital for til sammen 853 undersøkelser ikke har kommet frem til legen som bestilte undersøkelsen.

Publisert 10.07.2023
Reagensrør. Foto: Colourbox

Resultatene har vært tilgjengelige i pasientjournalen, men varslene har ikke nådd mottaker. ​

Meldingen om prøvesvarene har havnet i en intern feilkø i Helseplattformen for manuell oppfølging. Feilkøen har inneholdt et høyt antall feilmeldinger som Helseplattformen ikke har vært ajour med å håndtere. Det har vært et stort arbeid å gå igjennom disse feilkøene, og dessverre har ca 3 prosent av feilmeldingene vist seg å være varsler som ikke har kommet frem til mottaker. Ifølge St. Olavs vurderinger har varsler som ikke har kommet frem i en del tilfeller ført til forsinket behandling av flere pasienter. 

-Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har vært ajour med å følge opp disse feilkøene og de konsekvensene dette har medført for oppfølgingen av de berørte pasientene. Vi ser svært alvorlig på det som har oppstått. Vi har nå ettergått våre prosesser for å sikre at dette ikke oppstår på nytt, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Trond Utne. 

Helseplattformen jobber sammen med St. Olav med å ettergå alle varslene for å identifisere hvilke prøvesvar som ikke har vært fulgt opp på annen måte. Enkelte varsler kan gjelde undersøkelser bestilt fra kommuner. Arbeidet med oppfølging av varslene forventes avsluttet mandag 10. juli 2023. 

 

Følger opp videre med aktørene 

Når det gjennomføres undersøkelser i Helseplattformen, slik som lab- eller radiologiske undersøkelser, legges resultatet av undersøkelsen i pasientens journal. Samtidig sendes det et varsel til legen som har rekvirert undersøkelsen. I enkelte tilfeller vil slike varsel feile. Ofte er årsaken feil data om legen som har rekvirert undersøkelsen. Feil i registrering når en lege slutter er et eksempel på tilfeller hvor slike feil i data vil oppstå. Helseplattformen jobber nå sammen med aktørene for å følge opp rutinene for i størst mulig grad unngå at slike feil i data oppstår, i tillegg til de grep som er tatt for å ivareta løpende oppfølging av feilkøene. 

Mer informasjon om følgene av varselsvikten på St. Olavs hospital sine nettsider: 
Melding om prøvesvar kom ikke fram - St. Olavs hospital (stolav.no)